Illustrasjonsfoto: Rømt laks.

Sviktende kommunikasjon og uklart resultat

Forvalterne i lakseelvene er lite fornøyd med prosessen rundt oppfisking av rømt oppdrettsfisk i regi av oppdretternes organisasjon, skriver Norske lakseelver i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På grunn av genetisk innblanding, er rømt oppdrettslaks på sikt den største trusselen mot de ville laksestammene. Høsten 2016 var første gang OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) hadde ansvaret for å fjerne rømt oppdrettslaks fra elvene. Det ble fjernet fisk fra 37 elver i regi av firmaer som var innleid av OURO, skriver organisasjonen i en pressemelding.

En spørreundersøkelse blant forvalterne i lakseelvene, viser at 71 prosent ikke er spesielt fornøyd med resultatet**.

Undersøkelsen viser at et flertall av elvene opplevde mangelfull eller ingen kommunikasjon fra OURO i forkant, under og etter utfiskingen. Utøvende firmaer scorer litt bedre på kommunikasjon med elveeierlag, men enkelte elver klager på at mye var uklart rundt organiseringen helt fram til oppstart. Også fylkesmennenes kommunikasjon oppleves som til dels mangelfull under og etter utfisking. Over halvparten av elevene melder at de ikke vet hvordan eller hva som har blitt kommunisert fra utøvende firma.

Konkrete mål for utfiskingen ble heller ikke satt i de fleste tilfellene. I de tilfellene det er mål, er det vage mål av typen "ta ut flest mulig".

To av elvene melder om konflikt rundt utfiskingen. En elv melder om at media fikk deler av resultatene få dager etter feltarbeidet, uten at det var klarert med elveeierlaget, en annen  melder at utfiskingen forstyrret innsamlingen av skjellprøver i et pågående forskingsprosjekt med langtidsserier.

Flere av elvene melder at elveeierlagene har utført mye av den praktiske utfiskingen, og at de i realiteten har blitt underleverandører for utøvende firma, uten at de har fått tilstrekkelig kompensasjon for dette.

11 av elvene melder at utfisking skjedde i tide før gyting. Andre er mer usikre, og tre er helt klare på at gytingen hadde startet før uttaket kom i gang.

Styret i OURO bestemte den 28.11.2016 å halvere oppdretternes tilskudd til fellessammenslutningen.

Et flertall av elvene som har svart har opplevd sviktende kommunikasjon fra OURO.

Fakta OURO:

OURO består av tre representanter fra havbruksbedrifter og to utnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt.   Oppdretterne må betale avgift til OURO.

De som har utført oppdrag for OURO er:

  • Naturtjenester i Nord
  • Ferskvannsbiologen
  • Ferskvannsbiologen  / Skandinavisk Naturovervåking
  • Uni Miljø / Rådgivende biologer
  • Havforskningsinstituttet (Etneelva)
  • Grunneier og fylkesmann (Salsvassdraget).

* 21 av elvene har svart på et spørreskjema Norske Lakseelver sendte ut. Undersøkelsen er gjennomført via Googles spørreskjematjeneste.

**(score 1-3 på skala til 5).