Halsnøy Dokk leverer sin andre lekter til SinkabergHansen/Emilsens Fisk, og i byggeprosessen har det vært sterkt fokus på fiskehelse, renhold og god tilkomst til arbeidssoner, opplyser selskapet. Foto: Halsnøy Dokk.
Halsnøy Dokk leverer sin andre lekter til SinkabergHansen/Emilsens Fisk, og i byggeprosessen har det vært sterkt fokus på fiskehelse, renhold og god tilkomst til arbeidssoner, opplyser selskapet. Foto: Halsnøy Dokk.

Ny avlusingslekter levert fra Halsnøy Dokk

Halsnøy Dokk AS har levert sin andre avlusningslekter til SinkabergHansen og Emilsen Fisk. Verftet har de siste årene etablert seg tyngre innenfor fiskeoppdrett.

Publisert

Halsnøy Dokk AS melder at de nylig overleverte avlusningslekteren «Optimal» til SinkabergHansen og Emilsen Fisk i Rørvik.

- Vi er svært stolt av «Optimal» som er den tredje avlusningslekteren vi leverer til Rørvik og vi er rimelig sikre på at den vil gjøre livet enda surere for lusebestanden i området. Dette også en ny milepæl for oss i et nytt marked med tanke på avlusingsenheter, forteller daglig leder Frode Grønstøl i en pressemelding.

«Optimal» er en overbygd lekter på 30x11,2x2,5 meter, med dobbel Optilicer installasjon fra Optimar, og vakuum pumper fra C-Flow.

Dette er bygg nr. 125 fra verftet og den femte lekteren som de utruster med mekanisk avlusningsanlegg.

Tredje utgave

Forrige lekter de leverte var «Langholmen» med fire linjers Hydrolicer. Denne ble levert til Salmonor i desember i fjor. Tidligere har de også levert lektere med Optilice, Skamik, og Thermolicer. «Optimal» er tredje utgave av verftet sitt egenutviklede lekterdesign i «HB» serien, og er utstyrt med lugarkapasitet for et mannskap på tre personer og thrustere i alle fire hjørner.

Selskapet har nå komplett tegningspakke for installasjon av Optilicer og Hydrolicer anlegg på lektere i serien med ferdige ståltegninger, arrangementstegninger, beregninger, samt flere forskjellige alternative løsninger for thrustere, kraner, generatorer, dekkshus, boligmoduler, med mer.

Foto: Halsnøy Dokk
Foto: Halsnøy Dokk

Plassen på lekteren skal være utnyttet maksimalt, og det er lagt stor vekt på å skape en sikker og god arbeidsplass for mannskapet om bord. Gangveier og plattformer er utformet slik at det skal være trygt og enkelt å ta seg frem på lekteren, samtidig som det skal være god tilkomst til rengjøring i alle områder.

- Thrustere i alle fire hjørner gjør at lekteren vil klare seg selv fra den kommer frem til en lokasjon til den er klar for å gå videre til ny lokasjon. Taubåten kan slippe den utenfor anlegget og den vil kunne gå inn og fortøye for egen maskin. Mannskapet kan bo ombord og den vil kunne forflytte seg selv mellom merdene uten assistanse, forteller Grønstøl.

Taubåten som sleper lekteren mellom lokasjoner vil således kunne utføre andre operasjoner, de dagene det tar å avluse et anlegg.

Tyngre inn i havbruk

Halsnøy Dokk AS er et tradisjonsrikt verft lokalisert i Høylandsbygd på Halsnøy i Kvinnherad kommune. Hovedvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til dokken med hovedvekt på skipsservice, ombygginger og klassinger av skip og arbeidsbåter for den maritime industrien og oppdrettsnæringen.

De siste årene har verftet etablert seg tyngre innenfor oppdrett, med hovedfokus på salg og utrustning av avlusningslektere og ombygging/oppgradering av forflåter.

- Vi har kort leveringstid på tilpassede lektere klar for utrustning med alle typer avlusningsanlegg. Ferdige design/tegningspakker sikrer gode utprøvde løsninger og gjør at nye prosjekter kan startes på kort varsel, påpeker Grønstøl.

I tillegg til dobbel installasjon av Optilicer avlusningsanlegg fra Optimar, så er «Optimal» utstyrt med all nødvendig infrastruktur for effektiv avlusing og har en omfattende utstyrsliste som blant annet inkluderer:

  • Vakuumpumpeanlegg fra C-Flow med 4 vakuumtanker og åtte vakuumgeneratorer.
  • 4 stk hydrauliske thrustere fra PMH med Joystick styresystem og fjernkontroll.
  • 2 stk Volvo Penta D16 og 1 stk D5 generatorer fra Rørvik Marina. Ø 3 stk Amco Veba kraner fra Truck Tek.
  • 5 stk hydrauliske nokker for fortøyning og justering levert av Tenfjord Industrier.
  • Utløpsrenner for fisk over siden og over akterenden slik at en kan velge å kjøre fisk tilbake til samme merd eller til ny merd.
  • Overvåkningskameraer i maskinrom, pumperom og alle utvendige arbeidssoner.
  • Merdkamera fra Steinsvik med tilkobling på dekk og stor skjerm i kontrollrom.

Se flere bilder av avlusingslekteren under.