Daglig leder Trond Emilisen sier de jobber med planer om påvekstanlegg for storsmolt, og opplyser samtidig at han trapper ned i selskapet i begynnelsen av 2017 og vil overlate styringa til Roy Emilsen. Foto: Emilsen Fisk.

Ansetter flere og prosjekterer storsmolt produksjon

Oppdretts- og slakteribedriften Emilsen Fisk har store planer om å bygge et nytt påvekstanlegg for storsmolt. Daglig leder Trond Emilsen sier til kyst.no at de er i full gang med planleggingen av det store prosjektet, og påpeker at de har utvidet arbeidsstaben med hele 15 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det skjer mye hos familiebedriften Emilsen Fisk på Lauvøya i Rørvik om dagen, som opplyser til kyst.no at de har flere store ting på gang både innenfor og utenfor oppdrett.

- Ett av de større prosjektene er et påvekstanlegg for storsmolt som vi er i full gang med å planlegge, sier daglig leder Trond Emilisen.

Prosjektleder Arne Johan Bredesen opplyser at de jobber med å få på plass planer om et påvekstanlegg for smolt så fort som mulig, men påpeker at alt er i planleggingsfasen.

- Vi ser for oss at det nye anlegget skal bygges lokalt i nærområdet, og blir et ganske stort anlegg. Så mye mer kan jeg ikke si enda, men jeg kan si at vi har tenkt i disse baner med storsmolt lenge, og ser at andre aktører også ønsker å få produsert større smolt til sjø, forklarer Bredesen til kyst.no.

Fordelene med et slikt anlegg mener prosjektlederen blant annet er en økt fiskehelse med en mer robust fisk som settes i sjø, og forkortet tid fisken står i sjø.

Daglig leder Trond Emilsen sier videre at de også har flere spennende ting på gang.

- Over nyttår trer et generasjonsskifte i kraft og Roy Emilsen overtar stillingen som daglig leder etter meg, forklarer Trond, og poengterer at dette har vært planlagt en stund og skjer helt uten dramatikk som en følge av at han nå ønsker å trappe ned sin stilling i bedriften.

Påtroppende daglig leder Roy Emilsen. Foto: Emilsen Fisk.

15 % økning i ansatte

Trond Emilsen påpeker også at det går veldig bra for selskapet i disse tider.

- Vi har for tiden full bedrifts-MTB og kontinuerlig slakting på eget slakteri.

Han oppsummerer året som et godt år på mange måter.

- Starten av året var preget av lite slaktefisk som følge av stor utslakting i 2015, men situasjonen har for alvor tatt seg opp utover året. Vi har økt arbeidsstokken med nesten 15 % totalt, med en økning både på sjøsiden, mekanikersiden og i administrasjonen med egen prosjektlederstilling, forklarer han.

Etableringen av Emilsen Rederi AS mener han har vært en suksess, og arbeidsbåten «Perlen» som er en 18 meter lang og 12 meter bred katamaran, er i drift hver eneste dag. Hovedsakelig for Emilsen Fisk AS, men også for noen eksterne kunder.

- Alt ligger til rette for et godt år

Når det gjelder utsiktene for 2017 sier han de ser veldig gode ut for selskapet.

- Med full MTB, gode prisutsikter, god bemanning og flere spennende prosjekter på gang skal det meste ligge til rette for et fint år. Vi ser imidlertid at ting kan snu fort og er veldig bevisst på den risikoen dagens PD-regime medfører for vår del, utdyper han.

Lusekampen gir resultater

Kontroll på lusen i områdene deres sier han er god, men påpeker at de har i likhet med sonene både sør- og nord for dem følt på lusepresset.

- For vår egen del har årets lusesituasjon vært bedre enn på mange år. Dette kommer nok som en følge av økt fokus og innsats i lusekampen, noe som viser seg å gi resultater. Men også som en følge av flere aktive tiltak vi har satt i gang. Til tross for en god lusesituasjon er ikke denne utfordringen noe vi tar lett på, og har derfor gått til innkjøp av både en Hydrolicer og en Optilicer sammen med SinkabergHansen AS, i tillegg til Skamiken vi allerede besitter sammen, opplyser Emilsen-sjefen.

Lokaliteten Flatskjæret, sørvest for Gjerdinga. Foto: Emilsen Fisk.

Begge disse flåtene skal være klare til våren.

- Vi har også gjennom samarbeidsselskapet OMS chartret en ny brønnbåt, «Ronja Ocean» av Sølvtrans som er spesialtilpasset ferskvannsbehandling med innebygget resirkuleringsanlegg. Denne kommer også i mars, sier han.

- Flere oppdrettere har søkt om utviklingskonsesjoner. Er dette noe dere jobber med?

- Vi ser også at mange søker om utviklingskonsesjoner med ulike konsept, og dette er noe vi har jobbet litt med, uten at vi har sendt inn noen søknad enda. Litt av grunnen til at vi har vært noe avventende til dette er at det medfører en del usikkerhet i forhold til vekst, et område hvor vi i hovedsak ønsker forutsigbarhet, sier Emilsen.

Investerer i rognkjeks

Rognkjeksanlegget Emilsen Fisk har investert i skal produsere to millioner lusespisere i året. Foto: Namdal Rensefisk.

Oppdrettsselskapet er også en av deleierne i Namdal Rensefisk som i starten av november hadde offisiell åpning av det nye anlegget. 

- Som deleier sikrer dette oss god tilgang på rognkjeks som vi benytter flittig som forebyggende tiltak mot lusa. Utvidelsen av Namdal Rensefisk er allerede i gang i form av byggetrinn to. Med en slik verktøykasse tilgjengelig, i tillegg til andre forebyggende tiltak som "barnehagelokaliteter", samkjørt brakklegging og for eksempel luseskjørt, tror vi det skal være godt mulig å holde laksen lusefri frem til slakting også i tiden fremover, poengterer han.