I mai i 2023 var store deler av aksjonærene samlet for å feire Salmon Group sine 20 år. Nå har denne gruppen fått inn tre nye aksjonærer.

Salmon Group får tre nye aksjonærer inn i nettverket

Ilsvåg Holding, Engesund Fiskeoppdrett og Frøfisk blir nye aksjonærer i nettverket. Dermed er Salmon Group no eid av 40 lokaleide oppdrettsselskap. Det tidligere tallet var 38 aksjonærer.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 16. mai kunngjorde Salmon Group en utvikling i selskapets aksjonærstruktur. Settefiskprodusentene Ilsvåg Holding og Frøfisk, samt matfiskprodusenteten Engesund Fiskeoppdrett, har alle signerte avtaler om å bli nye aksjonærer i Salmon Group. 

Daglig leder i Frøfisk, Trond Skogen (nr.3 f.v.), og resten av Skogen familien.

De skriver at Ilsvåg Holding, med sin erfaring bringer med seg verdifull ekspertise og ressurser til Salmon Group. Deres engasjement for innovasjon og bærekraft vil ytterligere styrke nettverkets posisjon i oppdrettsnæringen.

– Vi har valgt å bli en del av denne grupperingen slik at vi, som liten aktør, har mulighet til å oppnå stordriftsfordeler. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier Ove Kaldheim, daglig leder i Ilsvåg.

De legger til at Engesund Fiskeoppdrett, vil også tilføre betydelige ressurser og kompetanse til Salmon Group-nettverket. Deres dedikasjon til formidling, kvalitet og bærekraft vil være verdifullt inn i dette eierfellesskapet.

Tilbake i nettverket

Daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje, er glad for å være tilbake i Salmon Group.

– Vi ser frem til å bli en del av en stor innkjøpsorganisasjon med en foroverlent ledelse som fokuserer på bærekraft. Det er også et viktig et møtepunkt for små og mellomstore oppdrettere.

Daglig leder i Engesund, Svein Eivind Gilje (til høyre), sammen med de to nye eierne i Engesund, nemlig Telavåg Fiskeoppdrett og Troland Lakseoppdrett.

Settefiskprodusenten Frøfisk AS, blir også en del av Salmon Group-familien. Deres kunnskap og erfaring innen produksjon av settefisk vil være en god ressurs inn i gruppen.

– Vi håper det å bli en del av Salmon Group vil gi oss innkjøpsbesparelser, samt være lærerikt, nyttig og gøy, sier Trond skogen, daglig leder i Frøfisk.

Jan Olav Langeland, daglig leder i Salmon Group, er svært fornøyd med de nye tilskuddene i eierfellesskapet. 

– Vi ønsker Ilsvåg Holding, Engesund Fiskeoppdrett og Frøfisk velkommen som nye aksjonærer i Salmon Group. Selskapenes engasjement for innovasjon og bærekraft harmonerer godt med våre egne verdier; fisk, folk og klode.

Brakedal Settefisk sine aksjer kjøpes tilbake

For å opprettholde prinsippet om lik eierandel blant eksisterende aksjonærer, vil Brakedal Settefisk sine aksjer kjøpes tilbake av Salmon Group.

– Tilbakekjøpet gjennomføres for å møte kravene til eierskap i vår aksjonæravtale, og det er i gjensidig forståelse med eier av Brakedal Settefisk, sier Langeland. 

– Brakedal Settefisk vil, på lik linje med øvrige selskaper eid av aksjonærer i Salmon Group, være tilknyttet Salmon Group og kan tiltre våre innkjøpsavtaler. Vi ser frem til å, sammen med de nye medeierne, fortsette å utvikle bransjen, med et særlig fokus på innovasjon, bærekraft og verdiskaping, legger han til.