Havyard Group ønsker å endre navn til Eqva AS. Her med Ronja Storm.
Havyard Group ønsker å endre navn til Eqva AS. Her med Ronja Storm.

Havyard foreslår å bytte navn til Eqva

Styret i Havyard Group ASA foreslår å endre selskapets navn til Eqva ASA. Navneendringen reflekterer selskapets vekststrategi og den betydelige endringen som selskapet har gjennomgått, skriver selskapet i en pressemelding.

Publisert

Eqva ASA er en serviceleverandør, som bidrar til grønn omstilling i maritim-, kraftintensiv- og fornybar industri.

I en pressemelding forklares det at navnet Eqva kombinerer «EQ», forbokstavene i ord som «equal», «equity» og «equality» - likhet, eierskap og likeverd, og «VA» utgangspunktet for ordende «variasjon» og «verdi» - ord som reflekterer selskapets strategiske prioriteringer. «VA» bringer også assosiasjon til «Vann». Det skal reflektere selskapets 100 årige historie med erfaring og kompetanse fra maritim sektor.

– Verden er i rask endring, og vi ser sterke makrotrender som øker etterspørselen etter nye digitale og bærekraftige løsninger. Vi skal være i førersetet for når slike løsninger skal tas i bruk, og vi er godt rustet til å dra nytte av makrotrendene med vårt brede utvalg av tjenester. Endringene skaper også muligheter for konsolidering og omstrukturering av industrielle tjenestebedrifter. Eqva vil være godt rustet til å lede an i slike prosesser som en ansvarlig eier med et evig investeringsperspektiv og et mål om å maksimere avkastning over tid, sier styreleder Even Matre Ellingsen.

– I løpet av de siste årene har selskapet vårt tatt store skritt fremover. Vi har utvidet vår tjenesteportefølje og posisjonert oss i ulike bransjer der vi kan gjøre en forskjell, være en pådriver for endring mot en mer bærekraftig fremtid og skape sterke aksjonærverdier. Vi ser lyst på fremtiden og gleder oss til å være en aktiv eier av helintegrerte tjenesteselskaper innen maritim, kraftintensiv og fornybar industri. Denne utviklingen, kombinert med våre fremtidige ambisjoner, inspirerte behovet for å endre vårt navn og identitet, sier administrerende direktør Erik Høyvik.

Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling 14. november 2022. Styremedlemmer med eierskap som representerer rundt 80 prosent av aksjene støtter forslaget og vil stemme for vedtaket.