Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver. Foto: Øyvind Røen.

Tegn til PD på rømt laks – Ser døende ut

Norske Lakseelvers fagsjef Erik Sterud sier til kyst.no at han er bekymret for rømmingssituasjon i Hardangerfjorden. Han sier du tydelig kan se typiske tegn til PD på laksen, og mener det er svært urovekkende.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Norske Lakseelver får stadige bekymringstelefoner om rømmingssituasjonen i Hardangerfjorden. Der mye går på at det må være flere rømminger, med tanke på at det så stor størrelsesspredning av laksen, sier Sterud til kyst.no.

Les også: – Framleis mykje røymd fisk i Hardangerfjorden

- Tegn på PD

- De minste laksene er i så dårlig kondisjon at de godt kan være fra samme merd som annen fisk som er dobbelt så store. Laksen er derfor i mine øyne ikke frisk. Lingalaks har opplyst at fisken som rømte har gjennomgått PD. Om man skal kalle fisken syk er fremdeles et definisjonsspørsmål. Den ser jo døende ut, sier Sterud oppgitt.

- Mye av fisken er ren skrapfisk.  Spørsmålet er om dette er grunnen til den helt uvanlige konsentrasjonen av fisk. Det er opplyst at mer enn 25 % av fisken er gjenfanget. Dette må i hvert fall være uoffisiell norgesrekord i gjenfangst for laks i denne størrelsesgruppen, legger han til.

Erik Sterud "tweetet"  nylig dette bildet av rømt laks fangstet i Hardangerfjorden. Foto: Screenshot Twitter.

Fagsjefen mener det er mange ubesvarte spørsmål i saken. Hvilken effekt har så mye potensielt syk/smittebærende laks på villfisk i fjorden? Hva skjer hvis rømlingene etter hvert søker til elvene?, spør han.

Ingen er tjent ved situasjonen

Lingalaks er pålagt å overvåke elvene i Hardanger av Fiskeridirektoratet, men Sterud påpeker at dette ikke vil avdekke om en får en massiv PD-smitte til laks- og sjøørretunger i elvene.

For å avkrefte om fisken stammer fra én eller flere rømmingshendelser, slik noen hevder, mener han det ville vært i alles interesse å genteste de minste individene som er fangstet opp mot de største, samt den gjenværende fisken hos Lingalaks.

- Ingen er tjent med denne situasjonen, legger han til.

Les også: – Lingalaks tar rømmingen på alvor

Bildet i Hardanger mener han videre er veldig atypisk fra tidligere hendelser .

- Jeg mener at så mye fisk som er gjenfangstet er usedvanlig, og stiller spørsmål med hvorfor denne fisken ikke har spredd seg mer, slik som er vanlig?, kommenterer Sterud.

- Enormt smittepress

Likeledes mener han at taperfisken som er dokumentert på flere bilder, er rene magneter for lakselus.

- Med så mange ekstraordinært gode lakselusverter i fjorden vil smittepresset på sjøørret kunne bli enormt utover høsten. Enn så lenge må vi stole på at tallene fra Lingalaks og Fiskeridirektoratet stemmer, når de går god for det innrapporterte antallet på 36.000 rømlinger, sier han

- Fra lokalt hold får vi imidlertid bekymringsmeldinger om at det reelle rømmingstallet må ha vært betydelig høyere. Det kan i så fall forklare både den uvanlig høye gjenfangstprosenten, samt hvorfor det fremdeles er så mye laks i området. Vi håper dette ikke er tilfelle. Uansett er situasjonen i Hardangerfjorden svært urovekkende, legger han til.

Les også: Rømminga i Hardanger oppdaga under Thermolicerbehandling