Foto: Mattilsynet

- Gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter

Endringene i fôrtilsetningsstoff-forskriften har høringsfrist 03.03.2017, og kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2017, melder Mattilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Endringen gjelder seks endringer i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Rettsaktene omhandler re-godkjenninger, godkjenning av nye preparater, utvidelse av bruksområde og endring av innehaver av godkjenning av fôrtilsetningsstoffer.

Re-godkjenning gir stoffer og preparater en overgangsperiode, der lagervare produsert etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene og preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål.

Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter. Endring av innehaver av godkjenning er en administrativ endring uten betydning bruker eller tilsynsmyndighet.