Illustrasjonsfoto vaksinasjonspistol. Foto: Daniella Balin.

Bekymring knyttet til implementering av ny EU forordning

Kommentar: Pharmaq er bekymret for den nye EU-forordringen som er foreslått implementert i EU. Her kan du lese deres brev til fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Pharmaq er en av verdens største leverandører av vaksiner til fisk. Våre produkter har i stor grad bidratt til redusert bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen. Nylig utviklet vi en vaksine til Chile som alene har redusert næringens antibiotikabruk med over 30 %.

Våre aktiviteter involverer i utstrakt grad fiskehelsebiologer. Totalt har vi rekruttert over 30 % av våre ansatte i R&D og teknisk oppfølging fra fiskehelsestudiene ved Universitetet i Bergen og Tromsø, og disse er nøkkelpersonell når det kommer til utvikling av våre nye produkter. Fiskehelsebiologene våre opererer i laksemarkedene, men også i mindre utviklede oppdretts-markeder hvor høyt antibiotikabruk fortsatt er en stor utfordring.

Viktig rekrutteringskilde

Vi opplever at fiskehelsebiologenes kompetanse blir lyttet til i store oppdrettsland som Tyrkia, Hellas, Spania, Vietnam, Malaysia og Kina, hvor Pharmaq nå etablerer seg med nye vaksiner til nye arter. Fiskehelseutdanningen ved UiB og UiT som spesifikt fokuserer på fiskehelse og oppdrett, er derfor en av våre aller viktigste rekrutteringskilder både for nasjonale og internasjonale operasjoner. Det eksisterer i dag ikke noe substitutt som utdanner kandidater av tilsvarende kvalitet og antall, og det ville vært vanskelig for oss å levere gode tjenester innen fiskehelse uten tilgang på disse kandidatene. 

En ny forordning som er foreslått implementert i EU angriper fiskehelsebiologenes lovfestede rett til å skrive ut medisin til akvatiske dyr. Fiskehelsebiologene som i dag er sidestilte med veterinærer i lovverket når det kommer til akvatiske dyr, står da i fare for å miste sin juridiske posisjon. Dette til tross for deres åpenbart etterspurte kompetanse på feltet.

Situasjonen er meget uheldig, siden dette rokker ved fundamentet for fiskehelseutdanningen, og vil utvilsomt redusere attraktiviteten til studiet. Pharmaq er svært bekymret for signalet dette sender inn i studentmiljøene, og vi frykter at en helt essensiell kompetansekilde for både oss som bedrift og laksenæringen generelt kan forvitre.

Pharmaq ber derfor om at Fiskeriministeren iverksetter de tiltak som er nødvendige for å beholde fiskehelsebiologenes forskrivningsrett slik den er i dag. 

Les alle sakene Kyst.no har hatt om reseptrett nedenfor: