VARD leverer båt nr 2 til FSV. Foto: Kjell Stian Brunes /FSV

VARD leverer nytt fartøy til FSV

Vard Aukra har levert sitt andre første frakt- og servicefartøy til FSV Group. Fartøyet ble døpt på Frøya lørdag, og er nå klar for oppdrag i havbruksnæringen.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kontrakten på to like fartøy for bygging ved Vard Aukra ble inngått i desember 2017. Det første fartøyet er nå overlevert til FSV Group, og ble døpt på Frøya lørdag. Gudmor Elin Foss gav fartøyet navnet Multi Provider, et navn inspirert av at fartøyet kan utføre et bredt spekter av serviceoppgaver.   

Ønsker å sette ny standard

Dåp av den nye båten som overleveres til FSV. Foto: Kjell Stian Brunes./FSV

Multi Provider er spesielt utviklet for service- og supportoppdrag i havbruksnæringen. Det er lagt stor vekt på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord. Det nye fartøyet er blant annet utrustet med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), dynamisk posisjonering (DP), spesialtilpasset dekksutstyr, samt diesel elektrisk fremdriftssystem.  

Fartøyet er utviklet og designet av FSV Group og Solstrand Trading, og er bygget i sin helhet ved Vard Aukra.   

- For FSV er viktig å være like i forkant av utviklingen i servicebåtnæringen. Det er både Multi Provider og Multi Innovator et eksempel på! Gjennom vårt nye fartøykonsept ønsker FSV å sette en ny standard for miljøvennlig, trygge og effektive servicefartøy for havbruksnæringen. Vi har kombinert nyvinning innen design og teknologi for å oppnå bedre driftsøkonomi, høyere sikkerhet og for å kunne gjennomføre en mer effektiv operasjon ute på oppdrettsanleggene, sier Arild Aasmyr, daglig leder i FSV Group

Dåp av den nye båten til FSV. Foto: Kjell Stian Brunes / FSV

Reduksjon i forbruk

Dekksutstyret ombordet er designet for å håndtere store krefter på en sikker måte for mannskap og fartøy, og ikke minst ivareta fiskevelferden. Gjennom valg av diesel-elektrisk fremdrift reduserer vi også diesel-forbruket med over 20 % sammenlignet med en konvensjonell servicebåt.

- Nok en gang får vi også levert et godt fartøy fra Vard Aukra. De leverer både på tid og på kost. I tillegg er over 90 % av utstyrsleveransen fra lokale selskaper på Mørekysten. Dette er rett og slett et samarbeidsprosjekt av beste sort, poengterer Aasmyr.

Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra legger til:

- Vi som båtbyggere har alltid lyst til å få muligheten til å bygge flere båter av samme design og i samme tidsperiode, og vi er veldig fornøyd med å få til så gode synergier mellom prosjektene som vi har gjort. Multi Provider er et godt eksempel fagkompetanse, laginnsats og planlegging. Jeg ønsker igjen å rette en stor takk til FSV Group for tilliten og for et kjempegodt samarbeid.

Søsterskipet Multi Innovator ble levert fra Vard Aukra høsten 2018. 

Om FSV Group

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapets strategi har mål om en kraftig vekst av flåten som i dag består av 11 spesialfartøy inklusiv to lektere, som driftes og leies ut til ulike operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt ROV- og subseaoppdrag.

Om VARD og Vard Aukra

VARD er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. VARD består av ni verft i Norge, Brasil, Romania og Vietnam, samt spesialselskaper innenfor design, elektro,  innredning og rørinstallasjon med mer. Hovedkontoret ligger i Ålesund, og selskapet har ca. 9.000 ansatte som arbeider i Norge, Romania, Brasil, Vietnam, Singapore, Kroatia, Italia, India, Canada, USA, Polen, Estland, Chile og Storbritannia. 

Vard Aukra ble etablert på Aukra i 1949, og har gjennom generasjoner bygget fiskefartøy, kjemikalietankere, ferger, offshorefartøy og andre spesialfartøy. De siste årene har verftet spesialisert virksomheten til bygging av fartøy og løsninger for fiskeri og havbruksnæringene.