Servicefartøyet bygges ved Fitjar Mekaniske Verksted, og er 27 m lang og 12 meter bred. Fotoillustrasjon: Solstrand Trading

FSV Group bestiller sitt første fartøy av Fitjar mekaniske

FSV Group og Fitjar Mekaniske Verksted har inngått en kontrakt på bygging av et nytt 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy. Det nye fartøyet, som får byggenummer 52, skal leveres i juni 2023.

Publisert Sist oppdatert

FSV Group har et ekspansivt byggeprogram på hele 8 fartøy i perioden 2022 til 2023, og det innledes nå ett nytt samarbeid med Fitjar Mekaniske Verksted, kommer det frem i en pressemelding. 

Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading.

Stor batteripakke

Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på 1.000 kWh. Batteripakken skal kunne spare miljøet for 340 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra ca. 190 personbiler om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift, opplyser selskapet. 

Kontraktsignering FSV Group og Fitjar Mekaniske Verksted. Fra venstre: Per Olav Myrstad (Styreformann FSV Group), Arild Aasmyr (CEO i FSV Group), Kjell Arild Skar (Salgssjef Fitjar Mek. Verksted) og Endre Brekstad (CTO i FSV Group). Foto: FSV Group.

Det nye fartøyet får syv lugarer og stort lasterom på 190 m3. Folks helse og sikkerhet opplyser de er alltid første prioritet, og om bord i fartøyet er det lagt stor vekt på å benytte dekksutstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.

- Vil supplere en allerede moderne flåte

Arild Aasmyr, CEO i FSV Group sier at FSV ser fram til å et nytt og spennende samarbeid med Fitjar Mekaniske Verksted.

- Fartøyet vil supplere en allerede moderne flåte i FSV, og i kombinasjon med motiverte og dyktige ansatte, ser vi fram til en videre positiv utvikling av rederiet, sier han. 

Komplekse fartøy

Hugo Strand, verftsdirektør ved Fitjar Mek sier FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og ser på det som en stor tillitserklæring at de velger å bygge hos verftet.

- Vi har spesialisert oss på å bygge komplekse fartøy av denne størrelsen ved eget verftsanlegg, noe som gir sikker prosjektgjennomføring, betydelige ringvirkninger og kompetanseutvikling i det norske maritime clusteret. Fartøyet setter en ny standard hva angår batteri/hybrid motorkonfigurasjon og det passer til vårt slagord «Me byggjer for framtida!». Vi ser virkelig fram til å komme i gang og få etablert et godt samarbeid med FSV og Solstrand Trading som designer, sier han. 

Fartøyet skal i sin helhet bygges i Norge. 

- Komplett bygging i Norge gir maksimal norsk verdiskapning og kompetanseutvikling. All bygging vil foregå på Fitjar Mek, noe som reduserer byggetiden og risikoen i prosjektgjennomføringen, sier Strand.