Frank Nilsen fra Sea Lice Research Centre i Bergen.

Lakselus kan muligens tilpasse seg ferskvanns-behandling

- Det er ikke utenkelig at vi kan få en lus som tilpasser seg ferskvannbehandling, sier Frank Nilsen fra Sea Lice Research Centre i Bergen. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I forrige uke hadde kyst.no en artikkel som omtalte en studie hvor Daniel Wright fra Universitetet i Mebourne har funnet at flere stadier av lakselus kan overleve i ferskvann i over åtte dager. Luseekspert Nilsen deler også erfaringene på at forskjellige stadier av lusa har ulik toleranse for ferskvann.

Les også: Lakselus kan overleve ferskvann i over åtte dager

- Det er tydelig at ferskvannet påvirker copepodittene og vi ser de flytter seg i sjøen til der det er høyest salinitet. De bevegelige har trolig høyere toleranse for lav salinitet, bekrefter han.

Han forklarer at ettersom lakselusen er vanlig på sjøørret og laks i fjordene må den kunne tåle visse svingninger i salinitet.  At copepodittene er mest følsomme for ferskvann mener han kan forklare lave lusepåslag ved lav salinitet.

Osmoregulering 

Luseforskeren peker også på at det skjer en osmoreguler endring i lusen når man går ned i salinitet.

- Man må ned på en saltholdighet på under 25-26 promille før endringene skjer. Trolig er det derfor de har utviklet egenskapen med å holde seg unna ferskvannet. Disse endringene bidrar til at man lett kan påvirke lusen i fjordsystemene, sier han.

Nilsen forklarer videre at undersøkelser på stillehavslus viser at lusen på en saltholdighet over 26 er aktive, på 20 er de inaktive, under 10 klekkes ikke eggene. Samme forsøk er også gjennomført på lakselus.

- Ferskvann ser ut til å stresse lusa og gjør den mer følsom for annen påvirkning. Vi ser at den noen ganger kan ha problemer med osmoreguleringen, men forsøk fra Hanenkamp & Fyhn, viste for flere år siden at adult lakselus greier å osmoregulere i brakkvann og sjøvann samt kan overleve på laksen i ti dager, påpeker han.

Ferskvann som behandling mot lakselus mener han utfra dette at neppe er effektivt alene, men at det kan fungere sammen med andre stressfaktorer.

- Det er ikke utenkelig at vi kan få en lus som tilpasser seg ferskvannbehandling når den allerede er såpass tolerant, konkluderer han.