Tor Steinar Olsen og Arild Folkedal i NWP under Nor-Fishing i Trondheim. Foto: Ole Andreas Drønen.
Tor Steinar Olsen og Arild Folkedal i NWP under Nor-Fishing i Trondheim. Foto: Ole Andreas Drønen.

- Ferskvannsbasseng er veldig i skuddet

Nor-Fishing: Det sier teknisk leder i Norwegian Weather Protection (NWP), Arild Folkedal, til Kyst.no, og understreker at det er stor aktivitet i bedriften om dagen.

Publisert

Teknisk leder i NWP, Arild Folkedal, forteller at selskapet sitt fokus ligger mot havbruksnæringen, samt å utvikle produkter som er ønsket i markedet og av kundene deres. Ut fra det har de i gangsatt en del prosjekter som handler om tette løsninger. 

Unngå mange avlusninger

- Vi har flere prosjekter på gang som går på mer lukkede enheter, og andre løsninger som gjør at vi ivaretar ferskvann i sjø og bruker det mer på fisk, slik at man slipper mange avlusninger. Vi har mange forespørsler fra kunder som ønsker tette løsninger, sier han og understreker at dette er noe som stadig har blitt viktigere for kundene deres.

Han sier også at ferksvannsbasseng er veldig i skuddet, og at selskapet derfor satser mye på det. Det samme gjelder for solskjermingsprodukter, solcellepanel og duker som kan brukes til det.

- Vi samarbeider med Ocean Sun, som blant annet har et prosjekt liggende i Austevoll, forteller han.

Folkedal forteller at det er en tøff kamp om kundene, men at selskapet er offensiv.

- Vi er positive og kjører på. Målet vårt er å lage produkter som er knallgode, som kundene kan spare penger på, og som samtidig gjør kundene våre mer effektive, sier han.

Illustrasjonsskisse av nye lokaler og ny produksjonslinje: NWP.
Illustrasjonsskisse av nye lokaler og ny produksjonslinje: NWP.

Han understreker at selskapet liker å få konkurranse, og at man blir skjerpet av dette.

- Vi må hele tiden være på hugget,, så det er bare bra. Man jobber ut fra kunden sine ønsker, og må finne det produktet som egner seg best til formålene. Noe går bedre i sjøen enn andre produkter, understreker han.

Den grønne gangen

NWP tenker også grønt og har i den forbindelse gjort flere grep inne på miljøsiden. Folkedal trekker frem flere eksempler selskapet har satt i verk.

- Vi har skiftet blytau og har gått over til ståltau. Det kan gå på gjenbruk, så det er bra med tanke på miljø. Vi startet med dette tidligere i år.

Folkedal sier at de stadig jobber med å forbedre disse prosessene. Hva som skjer med luseskjørtene etter bruk, hvor det kan leveres og så videre.

- Der prøver vi å være med slik at man kan bruke det og gjenvinne det, sier han.

2017 understreker han var et greit år for bedriften.

- Vi er bruktbart fornøyd med fjoråret. Kravene er alltid store til oss, men det var et godkjent år, sier han.

Det er for tiden 45 ansatte i selskapet nå. Selskapet holder på å bygge ny fabrikk som skal være ferdig i løpet av mars/april.