Illustrasjonsfoto av lakselus. Foto: HI.

Økt bruk av ferskvannsavlusninger i 2021

Bruken av ferskvann mot lakselus økte i 2021, slik den også gjorde i 2019 og 2020. Det ble også funnet at lus fra områder med hyppigere bruk av ferskvann tålte lavere saliniteter litt bedre enn lus fra områder med lav bruk av denne metoden.

Publisert Sist oppdatert

Overvåkningsprogrammet for resistens hos lakselus, som Veterinærinstituttet har utført på vegne av Mattilsynet siden 2013, har oppsummert resultatene for 2021 i en ny rapport "The surveillance programme for resistance in salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norway 2021", melder Veterinærinstituttet på sin nettside. 

Bruken av ferskvannsavlusninger økte i 2021; det ble utført 412 behandlinger med metoden på landsbasis. Dermed ble det utført  flere ferskvannsavlusninger for tredje året på rad. Ved å teste lus, ble det sett at lus fra områder med hyppigere bruk av ferskvann tålte lavere saliniteter litt bedre enn lus fra områder med mindre bruk. I områdene med hyppigere bruk ble det ikke sett en endring over tid i toleransen når resultatene fra 2019-2021 ble analysert samlet.

Bruken av ikke-medikamentelle metoder mot lakselus totalt sett ble redusert for første gang i 2021; med fem prosent til 2822 behandlinger. Dette skyldtes redusert bruk av termisk avlusning.

Antall forskrevne resepter på medikamenter til behandling mot lakselus økte litt i 2021, men overordnet sett har antallet ligget relativt stabilt siden 2017. I 2021 ble det for første gang over to tiår registrert et legemiddel mot lakselus med en ny virkningsmekanisme sammenliknet med allerede registrerte legemidler. Dette preparatet ble forskrevet 29 ganger i 2021.

Resistenstester utført på lakselus langs hele norskekysten viste at det fortsatt var utbredt resistens mot pyretroider, azametifos og emamektinbenzoat. Det ble funnet noe mindre resistens mot hydrogenperoksid. Det ble sett en tendens til reduksjon av resistens mot pyretroider og azametifos, mens resistenssituasjon for emamektinbenzoat og hydrogenperoksid var mer stabil, opplyses det. 

→ Her kan du lese hele rapporten.