FHF melder at de lyser nå ut midler til et nytt prosjekt for å få mer kunnskap om Parasitten Spironucleus salmonicida. Illustrasjonsfoto av laks i merd.

Parasitt har gitt betydelige tap i form av dødelighet og destruksjon av fisk - FHF lyser nå ut midler

FHF melder de nå lyser ut inntil syv millioner kroner for å få bedre kunnskap om parasitten Spironucleus salmonicida.

Publisert Sist oppdatert

På nettsiden til FHF kommer det frem at parasitten Spironucleus salmonicida er i år påvist på ett settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Troms og Finnmark, og har allerede gitt betydelige tap i form av dødelighet og destruksjon av fisk. FHF lyser derfor nå ut inntil syv millioner kroner for å få bedre kunnskap om parasitten.

De skriver at det haster med økt kunnskap for å stoppe spredning til nye lakseanlegg og eventuelt til villfisk. Det er viktig å kunne være i forkant med forebyggende tiltak ved tilsvarende hendelser i fremtiden.

Det er over 10 år siden denne parasitten sist førte til problemer på oppdrettsanlegg i Finnmark, og kunnskapen fra den gang mener de ikke gir alle svar på hvordan man best bekjemper parasitten.

- Det er viktig at vi denne gangen lærer mest mulig om parasitten både for å bekjempe det pågående utbruddet, men også for å unngå nye utbrudd i fremtiden, sier fagsjef i FHF Renate Johansen.

I tillegg til påvising på laks er parasitten også påvist på rognkjeks. Johansen påpeker at man trenger mer kunnskap både med tanke på hvordan man skal unngå å få parasitten inn i settefiskanlegg, og ikke minst hvordan parasitten spres i sjø. Spironucleus finnes normalt i tarmen på ulike fiskearter og mekanismene for hvordan den noen ganger kommer inn i flere organer i fisken er uklart.

FHF lyser derfor ut forskningsmidler hvor målsetting med prosjektet er å få frem kunnskap for forebygging og bekjempelse av Spironucleus salmonicida, både med henblikk på laksefisk, men også rensefisk og villfisk.

Søknadsfrist er satt til 21. november 2022.