FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner for å fremskaffe mer kunnskap om ernæringsbehovet hos stamfisk av laks. Foto: FHF.

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til prosjekt om stamfiskernæring

FHF ønsker å fremskaffe kunnskap om ernæringsbehov hos stamfisk av laks, for å sikre høy fruktbarhet og kvalitet på kjønnsproduktene og dermed optimal helse for neste generasjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I produksjon av stamfisk legges grunnlaget for neste generasjon oppdrettslaks. Vi vet at helse og levedyktighet hos avkom påvirkes av hvordan foreldre og til og med tidligere generasjoner har hatt det. Hva fisken spiser vet vi har mye å si for helse. Det er imidlertid forsket lite på ernæringsbehov og fôrsammensetningen til stamfisk av laks, opplyser FHF i en pressemelding.

Prosjektet skal gjennomføre forskning som skal lede til et rammeverk med anbefalinger om fôrsammensetning og fôravhengig næringsinnhold i stamfisk, rogn og plommesekkyngel. Det skal utføres analyser av alle relevante næringsstoff som skal sammenstilles med målinger av kvalitet og helse gjennom produksjonssyklus av stamfisk, som er representativ for dagens produksjonspraksis.

Prosjektet skal fremskaffe generisk kunnskap til nytte for alle interessenter innen stamfiskproduksjon, og resultatene skal være åpne og formidles fortløpende i relevante fagkanaler og media.

Les hele utlysningsteksten her