Skinn som løsner fra fileten er et problem som man har sett de siste årene. I et FHF-prosjekt har man forsøkt å finne årsaker til at det skjer.

Hvorfor løsner skinnet fra enkelte laksefileter?

Skinn som løsner fra fileten er et kvalitetsproblem som dukket opp for noen få år siden. Dårlig skinnfeste oppdages oftest etter flere dagers lagring og synes å være koblet til sesong. I en fagartikkel i Norsk Fiskeoppdrett bringes resultater fra et FHF-prosjekt rundt tematikken. 

Artikkelen er skrevet med professor Turid Mørkøre fra NMBU som førsteforfatter, med medforfattere også fra Nofima og det spanske universitetet Universidad Complutense.

I artikkelen skriver de at skinn som løsner fra fileten er et problem som kjøpere av oppdrettslaks og ørret rapporterer om og som man mener oppstod i 2019. 

- Siden det mangler kunnskap om omfang og årsaksforhold, tok dette toårige FHF finansierte prosjektet en bred tilnærming. Målet var å finne kjennetegn ved fisk med løst skinn, kartlegge omfanget, og vurdere eventuelle sesongmessige og geografiske variasjoner, skriver de. 

FHF-prosjekt

Navn: Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret Prosjektnummer: 901737

Ansvarlig organisasjon: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Prosjektleder: Professor Turid Mørkøre, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hovedmål: Å kartlegge omfang, geografisk utbredelse og å avdekke mulige årsakssammenhenger til kvalitetsutfordringen med løst skinn på laks og ørret.

Delmål:

1) Å innhente informasjon om hyppighet og geografisk utbredelse av problemet med skinn som løsner fra filet i ørret og laks.

2) Å kartlegge betydning av oppdrettsforhold og handtering ved ulike operasjoner.

3) Å søke etter underliggende årsaker til svakt feste mellom skinn og filet.

Les mer om prosjektet på FHFs sider

Prosjektet ønsket også å undersøke om problemet skyldes forhold hos den levende fisken eller om det er knyttet til oppdrettspraksis, slakting eller lagringsbetingelser.

Fiskemateriale

- I prosjektet skaffet vi et bredt spekter av relevant biologisk fiskemateriale for analyser, takket være et nært samarbeid med industrien og pågående prosjekter finansiert av FHF og andre. Vi fikk også tilgang på tilpasset, relevant statistikk fra et oppdrettsselskap og vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant næringsaktører.

I prosjektet ble det utviklet en instrumentell metode for å måle hvor fast skinnet er festet til muskelen.

Ny metode

I prosjektet ble det utviklet en instrumentell metode for å måle hvor fast skinnet er festet til muskelen . Metoden ble benyttet for å undersøke betydningen av oppdrettsbetingelser og håndtering av fisken for skinnfeste.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse som ble besvart av 34 selskaper (oppdrettere, foredling og kjøpere av laks og regnbueørret). 

Noen resultater

Noe av det man har funnet ut ar at problemet med løst skinn oppstår mens fisken er i live, men ugunstige forhold under slakting og lagring kan antakelig forverre problemet. 

Ellers konkluderer man med at:

  • Løst skinn synes å være et midlertidig problem, knyttet til sesong og som ofte oppdages etter flere dagers lagring. 
  • Løst skinn sammenfaller med bløt filet og filetspalting. 
  • Laks med løst skinn er kjennetegnet ved en blank fettrik væske under skinnet med høyt innhold av typiske planteoljer – høyere enn i muskelen. 
  • Muskelen i laks med løst skinn har økt grad av harskning, avvikende utseende av muskelcellene, noe endret sammensetning av bindevevet og antydning til pågående betennelsesprosesser. 

- Dette prosjektet ga også uventet kunnskap om egenskaper ved laks med bløt tekstur som kan være nyttig i fremtidig forskning, skriver de.

Last ned artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett som PDF her