I 2021 rømte det ca. 7700 regnbueørret fra norske merder. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.
I 2021 rømte det ca. 7700 regnbueørret fra norske merder. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

Rømming hos Firda Sjøfarmer

Firda Sjøfarmer har meldt om en ny rømmingshendelse ved ett av sine anlegg i Hyllestad kommune i ytre Sogn.

Publisert

Det skriver Fiskeridirektoratet på sine sider.

Hendelsen skjedde i forbindelse med en avlusingsoperasjon ved lokaliteten Hatlem Ø.

- Fisken i den aktuelle merden er regnbueørret med en snittvekt på ca 3 kg. Selskapet har iverksatt gjenfangstfiske rundt anlegget, og har så langt rapportert en fangst på 57 fisk, skriver Fiskeridirektoratet.

Omfanget av rømmingen er ikke avklart. Fiskeridirektoratet følger opp hendelsen.

Dette er andre rømming av regnbueørret Firda Sjøfarmer har hatt på kort tid. I desember fant selskapet hull i en not ved lokaliteten Hyseneset. Hullet ble oppdaget i etterkant av en avlusingsoperasjon.

Det var pr 5. januar rapportert at det rømte ca. 61 000 oppdrettslaks og ca. 7700 regnbueørret fra oppdrettsmerder i 2021.