Norvald Soleng og Tor-Øivind Simensen står for den daglige kundekontakten. Her viser de fram en ny type foringsautomat og strømsetter til fiskekar.
Norvald Soleng og Tor-Øivind Simensen står for den daglige kundekontakten. Her viser de fram en ny type foringsautomat og strømsetter til fiskekar.

Utvider med mikrofôring, vannbehandling og karhygiene

FishTech er settefiskanleggenes trofaste problemløser og viktigste leverandør av oppdrettsutstyr. Nå utvides et allerede gedigent varespekter med en ny serie fôringsautomater, utstyr for vannbehandling og smart karhygiene.

Fiskepumper, sorteringsmaskiner og fisketellere har alltid vært viktige  bærebjelker i FishTechs store vareutvalg - som i tillegg inneholder det meste av det oppdrettsanlegg har behov for i den daglige driften: Fôrautomater, vekter, desinfeksjonsmidler, håver, koster, osv. osv. Nå legger man en rekke nye produkter inn på det betydelige varelageret. En ny serie smarte fôringsautomater, innovativt utstyr for karhygiene samt en rekke løsninger for vannbehandling. - Vi har vært med i norsk oppdrett fra begynnelsen, faktisk mer enn 30 år, noe som har gitt oss en unik erfaring og spesialkompetanse. Oppdrettsnæringen utvikler seg raskt og blir mer mangfoldig, og vi ønsker å møte nye behov. Derfor utvider vi med en rekke kvalitetsprodukter som vi på vanlig vis kan gå god for, sier Norvald Soleng som sammen med Tor-Øivind Simensen står for den daglige kundekontakten.

50 mikron

For å møte nye behov innen både marin yngelproduksjon og produksjon av fisk til lusebekjempelse har man hentet inn nye fôringsautomater. - Nå kan vil tilby en serie automater som egner seg til det meste, men særlig til «mikrofôr». Først og fremst funksjonalitet men også pris er svært interessant, sier Norvald Soleng.

Automatene er tilgjengelig i flere modeller og tilpasses enkelt til ulike behov ved å bytte beholder, stativ, utfôringsskive og spreder. - De er kompakte enheter som er enkle å håndtere og rengjøre, og fungerer utmerket til marint fôr helt ned mot 50 micron. De første automatene er allerede levert og tilbakemeldingene er positive, forteller Soleng.

Nyhet: FishTech har nylig inngått et samarbeidmed SeaTech Invent, som produsererrensearmer og avløpssiler til oppdrettskar.
Nyhet: FishTech har nylig inngått et samarbeidmed SeaTech Invent, som produsererrensearmer og avløpssiler til oppdrettskar.

Mini RAS

Innen vannbehandling har FishTech tidligere hatt et begrenset sortiment. Nå ser man et økende behov for utstyr til vannbehandling. Det være seg både på karnivå og til mindre RAS-applikasjoner. Derfor utvider man nå med en rekke nye løsninger, som strømsettere, luftere, oksygentilsettere og skimmere, blant annet.

- Både innen tradisjonelt kar-oppdrett, men også til mindre RAS-anlegg vil disse produktene bidra til bedre vannkvalitet, vekst og fiskevelferd. Det kan være tradisjonell settefisk, men også til spesialproduksjon og forskningsanlegg. Dette er produkter som løser nøkkeloppgaver innen vannbehandling, som å gi økt vannhastighet, lufting i perioder med høy temperatur eller med mye fisk. Utstyr for vannbehandling sikrer verdier, understreker Tor-Øivind Simensen

Karhygiene

Nyhet: Ohaus vekt i syrefast 316 utførelse med bl.a.høyeste IP gradering og dynamisk veiing (tålerbevegelse på veieplata).
Nyhet: Ohaus vekt i syrefast 316 utførelse med bl.a.høyeste IP gradering og dynamisk veiing (tålerbevegelse på veieplata).

En stor del av arbeidet i et oppdrettsanlegg er rengjøring av kar. Særlig i RAS-systemer vil det være et langt større behov for rengjøring enn ved gjennomstrømming. Derfor har FishTech nylig inngått et samarbeid med SeaTech Invent, som produserer rensearmer og avløpssiler til oppdrettskar.

- Det er særlig oppdrett av torskeyngel og ved oppdrett av rensefisk dette er aktuelt. Dette er eksempler på at vi stadig tilpasser vareutvalget i takt med hvordan næringen utvikles. Kravene og ønskene fra oppdrettsnæringen er stadig høyere til kvalitet og funksjonalitet, og nye løsninger bidrar til effektivitet, forteller Soleng, som også nevner en ny serie vekter fra Ohaus i syrefast utførelse som det er stor interesse for.

Kundeservice

Marianne Myrbråten har en viktig oppgave i en hektiskarbeidsdag, ofte handler det om hurtig ekspedisjon og klargjøringtil forsendelse.
Marianne Myrbråten har en viktig oppgave i en hektiskarbeidsdag, ofte handler det om hurtig ekspedisjon og klargjøringtil forsendelse.

Fishtech lærte tidlig at kunder i fiskeoppdrett krever et høyt servicenivå fra en leverandør. Det hender noen har glemt å bestille Buffodin eller det er et akutt behov for reservedeler og slitedeler til de tusener av produkter FishTech har levert til næringen opp gjennom årene.

- Norge er et vidstrakt land med store avstander. Oppdrett drives ikke i sentrale strøk, derfor må vi noen gangen sette himmel og jord i bevegelse for å få varene fram i tide, det hører med til jobben, sier Norvald Soleng, som sammen med Tor-Øivind Simensen sørger for at servicenivået opprettholdes. Det hender ikke sjelden at man får henvendelse fra kunder om produkter de ikke får tak i, da står man på for å skaffe varen gjennom et utstrakt kontaktnett i inn- og utland. I enkelte tilfeller får vi spesiallaget produktet kunden søker. Vi liker utfordringer, og de siste produktløsninger er ennå ikke laget. Derfor ønsker vi å høre om problemstillinger eller behov. Vi gir oss ikke før kunden får den best tilgjengelige løsningen som er å få tak i, sier Soleng og Simensen.

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt FishTech:
Tor-Øivind Simensen – Tel. 90625601 – tor@fishtech.no
Norvald Soleng – Tel. 99244025 – norvald@fishtech.no

www.fishtech.no