Fiskeridirektoratet skriver at FishGlobe under tvil faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Foto: FishGlobe.
Fiskeridirektoratet skriver at FishGlobe under tvil faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Foto: FishGlobe.

Grønt lys videre for Fishglobe

Fishglobe AS har i dag fått brev om at konseptet «FishGLOBE» anses for å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Publisert

Det opplyser Fiskeridirektoratet i en oppdatering på deres hjemmeside. 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Fishglobe AS av 10. august 2017 om tre utviklingstillatelser til akvakultur av matfisk til for konseptet «FishGLOBE».

- Fishglobe AS leverte også supplerende opplysninger til søknaden 21. august 2018. Ut fra de opplysninger som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet, under tvil, at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, melder de.

Det omsøkte konseptet, (FishGLOBE V6) representerer den femte versjonen av FishGLOBE. Søker har utviklet teknologien stegvis og hvert design har økt i størrelse og løsninger blitt forbedret etter uttesting av den foregående versjonen. Dette anses å være en trygg måte må etablere ny teknologi på.

Fiskeridirektoratet går nå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser.

Les mer om konseptet her. 

Fakta om FishGLOBEteknologien:

  • FishGLOBE har en patentert løsning med utnyttelse av tilførsels- og avløpsrør til å holde oppe konstruksjonen. Sammen med doble vegger gir dette en sterk struktur – den er svært rømningssikker.
  • Tilførselsrørene er flyttet innover i vannvolumet for å gi bedre innblanding av nytt vann, noe som gir et svært godt vannstrømningsbilde. Dette gir mulighet til å øke fisketettheten til 75kg/m3.
  • FishGLOBE V6 er beregnet på matfiskoppdrett, og er på 30 000 m3.
  • FishGLOBE V5 til postsmoltoppdrett er på 3 600m3, og har plass til 200 000 fisk a 1 kg.
  • I konstruksjonen til FishGLOBE er flytekragen flyttet inn i toppen av tanken, for å kunne motstå større bølgekrefter.
  • Globene er tette i toppen, og har en patentert løsning for flytting av fisk. All fisk tas ut i bunnen av globen ved å redusere vann volumet ved at enheten heves opp av vannet. Dette gjøres enkelt ved at globen fylles med luft med litt overtrykk.
  • De innvendige flytetankene utgjør også samtidig tekniske rom, som inneholder fasiliteter som fôrtank, nødstrøm, reserve oksygen samt fasiliteter for behandling av slam og dødfisk – en slipper egen fôrflåte.