SFI Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har som mål å utvikle lokale fôrressurser fra blå og grønn biomasse ved hjelp av ny teknologi og nye metoder. Foto: eniferBio.
SFI Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har som mål å utvikle lokale fôrressurser fra blå og grønn biomasse ved hjelp av ny teknologi og nye metoder. Foto: eniferBio.

Foods of Norway får finske innovatører med på laget

SFI Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har som mål å utvikle lokale fôrressurser fra blå og grønn biomasse ved hjelp av ny teknologi og nye metoder. Nå inngår de samarbeid med den finske oppstartsbedriften eniferBio, som skal børste støv av og oppdatere metoder fra 70-tallet for å produsere høykvalitets fôringredienser fra skogen på en enda mer bærekraftig måte. 

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding opplyser de at basert på metoder utviklet i Finland på 70-tallet har bedriften eniferBio utviklet en ny og bærekraftig måte å produsere protein til dyre- og fiskefôr.

Foods of Norway gleder seg til samarbeidet nå som oppstartsbedriften blir partner i senteret. eniferBio har utviklet en ny metode for å produsere protein fra sopp. Denne kan erstatte andre proteinkilder i fôr til fisk og husdyr på en bærekraftig måte, da den er produsert av fornybare naturressurser fra hav og innland.

Nå blir den finske bedriften partner i Foods of Norway, et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Senteret har som mål å utvikle bærekraftige fôringredienser fra lokale og fornybare naturressurser.

Et av hovedmålene er å produsere gjær fra trebiomasse, som kan brukes som proteinkilde i fôr.

- Ekspertisen til eniferBio passer perfekt inn i verdikjeden vår, sier senterleder ved Foods of Norway, professor Margareth Øverland.

- De spesialiserer seg på lønnsom og bærekraftig produksjon av encelleprotein produsert av restråstoff fra skogen, som er en ressurs vi har mye av i Norge. Foods of Norway har som mål å utvikle teknologi som kan bidra til en lønnsom produksjon av slikt protein, og eniferBio produserer dette med billigere vekstunderlag og sidestrømmer enn vi er i stand til per i dag. Vår nye partner kan derfor bidra til å skape det markedet vi håper på for encelleprotein som ingrediens i fôr. Jeg mener også at vi vil være en verdifull partner for eniferBio, med vår omfattende kunnskap om næringsverdi og helseeffekter av mikrobielle ingredienser, sier Øverland.

En ny verden

eniferBios produksjonsmetode for encelleprotein ble opprinnelig utviklet av skogindustrien i Finland på 1970-tallet. Mycoproteinet var det første i sitt slag som ble kommersialisert og ble brukt i fôr til kylling og griser i stor skala på 70- og 80-tallet. Etterhvert som treindustrien utviklet seg, ble det færre tilgjengelige sidestrømmer å ta i bruk som næring til soppen, og det siste PEKILO-anlegget ble stengt i 1991. Basert på disse metodene, har eniferBio nå oppdatert prosessen ved å bruke billigere vekstmedie og biprodukter fra skogindustrien for en økonomisk levedyktig prosess, opplyser de i pressemeldingen. 

- Det er en veletablert prosess, sier administrerende direktør og CTO i eniferBio, Simo Ellilä.

- Vi hadde allerede kunnskapen og ressursene, og nå, med ny bioteknologi, har vi kunnet forbedre prosessen og produktet. En viktig faktor for denne satsingen har vært at vi har klart å øke proteininnholdet i produktet,utdyper han.

Ellilä forklarer hvordan prosessen deres kan utnytte de store mengdene uutnyttede sidestrømmer fra bioraffinerier i Europa, og på den måten forsterke selvforsyning og minske behovet for å importere fôringredienser fra andre deler av verden. Nøkkelordet er bærekraft, et av hovedformålene til oppstartsselskapet. Ellilä og hans kollegaer er veldig glade for å nå kunne ta del i forskningen til Foods of Norway.

- Vi ønsker å utvikle vårt produkt til bruk i fiskefôr, og Norge er den største lakseprodusenten i verden. Det er motivasjon i seg selv. Men også ekspertisen innen bioraffinering og havbruk partnere til senteret innehar, og med NMBU som vertsinstitusjon, er vi veldig glade for å delta i forskningen i Foods of Norway, sier Ellilä.

  • Produksjon av PEKILO-proteinet krever ikke dyrkbar jord da det foregår i lukkede bioreaktorer, og utnytter alt av næringsstoffer og vann på god måte.
  • Prosessen er basert på en rasktvoksende mikrosopp som er svært tolerant mot veksthemmere. Soppen omdanner organiske stoffer til næringsrik cellemasse med høyt utbytte. Prosessen gir et næringsrikt produkt, samtidig som kostnadene forbundet med bruk av vann i prosessen reduseres. Løsningen gjør det mulig for moderne bioraffinerier å konvertere sine underutnyttede sidestrømmer til verdifullt encelleprotein.
  • eniferBio ble reetablert i 2019 som en «spin-off» fra VTT Technical Research Center i Finland.
  • SFI Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har som mål å utvikle lokale fôrressurser fra blå og grønn biomasse ved hjelp av ny teknologi og nye metoder.