En hårsbredd fra døden

Denne hårsbredden er slimhinnen. Denne levende interaktive grenseflaten mellom fisk og miljø.  Slim dekker både hud, gjeller og tarm – og er syltynn, bare 0,07 mm tykk.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I vannet er det intet liv uten slimhinner – og ingen slimhinner uten slimceller. 

Disse jobber hele tiden, men utfordres konstant i dagens havbruk. Slimhinnene på ytre flater er derfor klart fiskens viktigste beskyttelse mot sykdom og et krevende miljø.

Slimet beskytter fisken på tre måter:

  • En fysisk barriere – selv bare noen hundredels millimeter er tilstrekkelig for å beskytte.
  • Et magasin for mange antimikrobielle komponenter som dreper virus, bakterier og sopp.
  • Et naturlig substrat for den gode mikrofloraen som fisken trenger for å overleve

Videre vekst i bransjen forutsetter fokus på helse – ikke sykdom. Slimhinnen er en viktig indikator på helse. Tilstanden på denne kan forklare mange av de biologiske utfordringene i bransjen.

Det er stadig utfordringer rundt vannkvalitet, håndtering, legemidler, driftsformer og fôrregimer osv. Ofte vet man ikke konsekvensene av et valg før det er for sent.  Heldigvis kan man ofte se de første tegn på slimhinnene. De responderer tydelig på endringer miljø, fôr og håndtering.

Vår ambisjon er å forbedre havbruk.

 Quantidoc har derfor utviklet en teknologi vi kaller Veribarr (TM).  Med denne har vi spesialisert oss på å objektivt kvantifisere slimhinners robusthet. Basert på dette kan vi gi tidlig varsling på slimhinnens status og derved fiskens helse. Dette gir mulighet for å sette inn tiltak før tapt tilvekst og dødelighet skjer.

Gjeller – Puster fisken godt? Gjellene er en tidlig indikator på stress, dårlig vannkvalitet og parasitter i vannet. En svekket slimhinne gir dårlig oksygenopptak og saltbalanse, og blir altfor ofte oversett som en mulig forklaring ved svak tilvekst. Når er fisken frisk? Våre undersøkelser viser at selv innenfor tradisjonell gjellscore 0 og 1 kan fisken ha problemer.

Tarm – Tilvekst og fôr henger sammen. Sliter tarmen med maten, kan vi se det i slimbarrieren lenge før du ser det som tapt tilvekst. Dette gir deg tid til å endre fôrreseptene og sette inn tiltak tidlig.

 Hud –Er fiskens skinn tørt? Har huden blitt en ubeskyttet landingsplass for lus og parasitter? Tåler den en avlusning nå? Eller er fisken skinn så slimete at det kan bryte ut sår?  Eller er det akkurat riktig, slik at fisken kan bruke sin energi på vekst.

Om fiskeslim, helse og bunnlinje: Boken om den Robuste Fisk (bestill nå. Gratis)

Et selvfornyende cellelag på under 0,07mm holder fisken frisk, avviser fiendtlige, men naturlige komponenter i vannet - og sikrer god helse. Det er nesten usynlig, det glinser, det er glatt - og komplekst! Vi har skrevet denne lille boken for å skape respekt for denne tapre, ultratynne barrieren og dens utrettelige kamp for å holde fisken frisk og robust.

Kunnskap om slimhinnene gir derfor bedre produksjon. Gå fra magefølelse til fakta for å ta kvalifiserte beslutninger i drift.

Bestill vår lille fagbok for en lettfattelig oppdatering på fagfeltet

Ole Jacob Myre – 977 33 749 – ojm@quantidoc.com

Karin Pittman    – T: 917 36 382 – kp@quantidoc.com