Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Ny PD-forskrift fastsatt

Det etableres to overvåkningssoner, og fleksibilitet i håndteringen av utbrudd i disse skal gjøre at PD-utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting av fisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nærings- og Fiskeridepartementet melder at Ny nasjonal forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe PD er fastsatt.

Forskriften innebærer oppsummert at det opprettes en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner.

I PD-sonen legges det opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere utstrekningen. Grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene forsterkes, slik at risiko for spredning av sykdommen reduseres. Det er samtidig lagt inn en fleksibilitet i håndteringen av utbrudd i overvåkningssonen, slik at utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting av fisken.

- Jeg er veldig glad for at vi har klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokale arbeidsplasser. Erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging kan være vel så effektive som enkeltvise utslaktingsvedtak når sykdommen oppstår, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

Formålet med forskriften skriver departementet er å redusere konsekvensen av sykdom i PD-sonen, og hindre at den etablerer seg i overvåkningssonene, samt å begrense utbredelsen av de enkelte subtypene av SAV- viruset.

Samtidig som nasjonal forskrift for PD fastsettes gjøres det ifølge departementet også enkelte endringer i transportforskriften, for å samle regelverk som retter seg mot brønnbåter.