En av to kohorter ved Fusa VGS følger lanseringen av Fiskehelserapporten 2020. Foto: Tove Boge Eriksen
En av to kohorter ved Fusa VGS følger lanseringen av Fiskehelserapporten 2020. Foto: Tove Boge Eriksen

Stort engasjement for fiskehelse

Fiskehelse og fiskevelferd engasjerte hundrevis av fagfolk da Fiskehelserapporten 2020 ble lansert. Åpenhet om utfordringene engasjerte også en annen viktig gruppe – neste generasjon.

Publisert

Onsdag 10. mars arrangerte Veterinærinstituttet og NCE Seafood Innovation et digitalt seminar med lansering av Fiskehelserapporten. Åpenhet og deling av kunnskap om norsk akvakultur er avgjørende for å løse flaskehalsene i sjømatnæringen, og med rundt 600 engasjerte deltagere er det ingen tvil om at fiskehelse og velferd engasjerer fagfolk over hele landet.

Åpenhet engasjerer neste generasjon

Gjennom et tettpakket program hvor utfordringer innen fiskehelse og velferd ble belyst, fikk også neste generasjon innsyn i industriutfordringene.

På Fusa videregående skole satt to kohorter og fulgte lanseringen av Fiskehelserapporten og det påfølgende seminaret. - Vi ønsket å prioritere dette fordi det er viktig og relevant for hva studentene studerer, sier Tove Boge Eriksen som er lærer i akvakultur og TAF-marin på Fusa VGS. – Dette er både en lærerik og hyggelig aktivitet for elevene, og spesielt nå når vi ikke kan reise på ekskursjoner.

- Det er viktig å engasjere neste generasjon, for det er de som vil bidra med innovasjonene som er nødvendige for å øke fiskehelse og velferd og bidra til bærekraftig utvikling av sjømatindustrien, sier Nina Stangeland, daglig leder i NCE Seafood Innovation, klyngeorganisasjonen for sjømatindustrien. – Økt kunnskap danner grunnlag for det viktige arbeidet som skal gjøres på fiskehelse og velferd fremover, og det er flott å se at dette også engasjerer ungdommen.

- Utfordringene innen fiskehelse og -velferd er fremdeles store, og vi er glade for å nå så bredt ut med det viktige budskapet i Fiskehelserapporten, sier Ingunn Sommerset, som er fagansvarlig for fiskehelse hos Veterinærinstituttet.