Anlegg rammet av IPN. Ilustrasjonsfoto

Dramatisk reduksjon i IPN på seks år – 6 av 7 IPN-tilfeller skjer ikke lengre

QTL-rogn og systematisk utryddelse av husstammer av IPN får æren av at sykdommen i fjor var redusert til kun å ramme ca 14 prosent av det antall lokaliteter som fikk diagnosen i 2009.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge Fiskehelserapporten som kom fra Veterinærinstituttet i går var det i 2009 hele 223 lokaliteter – matfisk og settefisk – som fikk en IPN-diagnose (se figur). Dette året ble et rekordår etter at antall tilfeller hadde variert mellom 158 og 208 på store deler av 2000-tallet.

Antall og ulike lokalitetstyper med Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) i perioden 1997-2015. Data basert på prøver analysert ved Veterinærinstituttet.

Men etter hvert fant avlsselselskapene en genmarkør (QTL) for resistens mot IPN, som har gjort det mulig å produsere lakserogn som er svært motstandsdyktig mot sykdommen. Sammen med andre driftstiltak er nå IPN kraftig desimert.

- QTL-rogn er nå vanlig i Norge. I tillegg har systematisk utryddelse av «husstammer» av IPN-virus hatt god virkning. En stor andel av norsk laks vaksineres mot IPN-virus, men effekten av vaksinasjon er usikker sammenlignet med andre forebyggende tiltak, skriver Veterinærinstituttet i rapporten.

Resultatet er at mens det i 2009 ble påvist IPN på 223 lokaliteter med laksefisk, var dette redusert til 30 i fjor.

Det er også en betydelig nedgang bare fra 2014, da det ble påvist IPN på 48 lokaliteter med laksefisk.

Kun nedgang i laks, ikke regnbueørret

Nedgangen er utelukkende knyttet til færre påvisninger hos atlantisk laks, ettersom det ble påvist IPN på 19 lokaliteter med atlantisk laks i 2015 mot 38 lokaliteter i 2014. Utbruddene hos atlantisk laks fordelte seg på seks settefiskanlegg og 13 matfiskanlegg.

Det ble påvist IPN på 11 lokaliteter (alle settefiskanlegg) med regnbueørret i 2015, som er samme antall som i 2014.

Fremdeles blant de viktigste sykdommene

I en spørreundersøkelse Veterinærinstituttet har fått utført overfor fiskehelsepersonell i næringen, i tillegg til Mattilsynets inspektører, svarte riktignok mange at sykdommen fremdeles er blant de fem viktigste i settefiskanlegg for laks. Men bare 17 prosent mener den var den viktigste.

Andelen er den samme enten det dreier seg om gjennomstrømmingsanlegg eller resirkuleringsanlegg.

For settefiskanlegg med regnbueørret er situasjonen motsatt, idet 86 prosent svarer at IPN er den viktigste sykdommen. QTL-rogn er ikke tilgjengelig for regnbueørret

QTL for laks er utbredt

Hele 97 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at QTL-smolt med økt resistens mot IPN er mye brukt i deres område. 82 prosent svarer at stort sett alle vaksinerer mot IPN i deres område.

Fiskehelsetjenestene rapporterer at IPN fremdeles gir tap, men det er generelt betydelig mindre problemer nå enn for noen år siden.