De senere årene er store mengder villfanget og oppdrett rensefisk brukt i kampen mot lakselus. I Norge ble det i 2018 oppdrettet ca 41,6 millioner rensefisk (40 mill. rognkjeks og 1,6 mill. berggylte) ifølge Kontali Analyse. Bildet viser en 10 uker gammel rognkjeksyngel på 5mm (fargelagt bilde tatt med skanning elektronmikroskop, forstørrelse 60x). Foto: Jannicke Wiik- Nielsen, Veterinærinstituttet.
De senere årene er store mengder villfanget og oppdrett rensefisk brukt i kampen mot lakselus. I Norge ble det i 2018 oppdrettet ca 41,6 millioner rensefisk (40 mill. rognkjeks og 1,6 mill. berggylte) ifølge Kontali Analyse. Bildet viser en 10 uker gammel rognkjeksyngel på 5mm (fargelagt bilde tatt med skanning elektronmikroskop, forstørrelse 60x). Foto: Jannicke Wiik- Nielsen, Veterinærinstituttet.

Helsesituasjonen hos rensefisk

Dødelighet og problemer som direkte eller indirekte følge av håndtering (spesielt i forbindelse med utsett og ikke-medikamentell avlusning), finneråte, sår, og flere bakterielle sykdommer, er i dag de viktigste helse– og velferdsmessige utfordringene innen bruk av rensefisk i Norge. Det konkluderer Veterinærinstituttet i den nyeste Fiskehelserapporten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Av Cecilie Walde, Snorre Gulla, Haakon Hansen, Even Bysveen Mjølnerød og Geir Bornø. Veterinærinstituttet.

Teksten er hentet fra Fiskehelserapporten 2018 utgitt av Veterinærinstituttet.

I 2018 mottok Veterinærinstituttet innsendelser fra 135 ulike lokaliteter med rensefisk. Hovedfunnene – og funnene tidligere år – er oppsummert i tabell 1. Tallene omfatter både oppdrettet og villfanget rensefisk. 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Norsk Fiskeoppdrett
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 5582,-

KJØP

NF Komplett Digital

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Komplett Digital Personlig

 • Kyst.no Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 4990,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

NF Pluss

 • Kyst.no Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP