De senere årene er store mengder villfanget og oppdrett rensefisk brukt i kampen mot lakselus. I Norge ble det i 2018 oppdrettet ca 41,6 millioner rensefisk (40 mill. rognkjeks og 1,6 mill. berggylte) ifølge Kontali Analyse. Bildet viser en 10 uker gammel rognkjeksyngel på 5mm (fargelagt bilde tatt med skanning elektronmikroskop, forstørrelse 60x). Foto: Jannicke Wiik- Nielsen, Veterinærinstituttet.
De senere årene er store mengder villfanget og oppdrett rensefisk brukt i kampen mot lakselus. I Norge ble det i 2018 oppdrettet ca 41,6 millioner rensefisk (40 mill. rognkjeks og 1,6 mill. berggylte) ifølge Kontali Analyse. Bildet viser en 10 uker gammel rognkjeksyngel på 5mm (fargelagt bilde tatt med skanning elektronmikroskop, forstørrelse 60x). Foto: Jannicke Wiik- Nielsen, Veterinærinstituttet.

Helsesituasjonen hos rensefisk

Dødelighet og problemer som direkte eller indirekte følge av håndtering (spesielt i forbindelse med utsett og ikke-medikamentell avlusning), finneråte, sår, og flere bakterielle sykdommer, er i dag de viktigste helse– og velferdsmessige utfordringene innen bruk av rensefisk i Norge. Det konkluderer Veterinærinstituttet i den nyeste Fiskehelserapporten.

Publisert

Av Cecilie Walde, Snorre Gulla, Haakon Hansen, Even Bysveen Mjølnerød og Geir Bornø. Veterinærinstituttet.

Teksten er hentet fra Fiskehelserapporten 2018 utgitt av Veterinærinstituttet.

I 2018 mottok Veterinærinstituttet innsendelser fra 135 ulike lokaliteter med rensefisk. Hovedfunnene – og funnene tidligere år – er oppsummert i tabell 1. Tallene omfatter både oppdrettet og villfanget rensefisk. 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP