Slik blir trafikklysfargene i de ulike kyst-sonene første runde. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet.
Slik blir trafikklysfargene i de ulike kyst-sonene første runde. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet.

Flere oppdrettere i røde områder søker om vekst

Fiskeridirektoratet opplyser om at de har mottatt 43 unntakssøknader på kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i for produksjonsområdet til lokaliteten. Dette omfatter 24 selskap, fordelt over hele landet.

Publisert

Søknadene er levert i forbindelse med tilbud om kapasitetsøkning  på eksisterende tillatelser.

I tilbudet om 2 % vekst har kun de grønne produksjonsområdene fått tilbud om å søke. Når det gjelder tilbudet om inntil 6 % vekst, har alle områder lov til å søke, så lenge de oppfyller satte kriterier for vekst på lokaliteten.

Les også: Se hvem som vil vokse i trafikklyssystemets første runde

Flere i røde områder

I de røde produksjonområdene, område 3 og 4, har totalt åtte selskap søkt om vekst omfattende 6 % kapasitetsøkning.

Kart over produksjonsområder fra Fiskeridirektoratet.
Kart over produksjonsområder fra Fiskeridirektoratet.

Dette er selskapene Fjord Drift, Tombre Fiskeanlegg, Quatro Laks, Nordsjø Fjordbruk AS (Alsaker), Sunnhordland Fjordbruk AS (Alsaker), Fjelberg Fjordbruk AS (Alsaker) og Tysnes Fjordbruk AS (Alsaker)

Selskapene som har søkt om unntak for flest lokaliteter er Cermaq Norway, SalMar, Wenberg Fiskeoppdrett/Edelfarm og Marine Harvest.

  • Cermaq Norway har søkt om unntak for fem lokaliteter i produksjonsområde 12 - Vest-Finnmark, og fire lokaliteter i produksjonsområde 9 - Vestfjorden og Vesterålen.
  • Salmar Farming har søkt om unntak for én lokalitet i produksjonsområde 6, og SalMar Nord for to lokaliteter i område 10, én i 11 og to i område 13.
  • Wenberg Fiskeoppdrett/ Edelfarm har søkt om unntak for fem lokaliteter i produksjonsområde 8.
  • Marine Harvest har søkt om unntak for to lokaliteter i produksjonsområde 1 og for én lokaliteter i område 8.

For å få tilbud om kapasitetsøkning er det visse krav til dokumentasjon over tid av lakselus, behandlinger, osv. på omsøkte lokalitet. Innehavere med akvakulturtillatelser tilknyttet lokaliteter både i grønne, gule og røde produksjonsområder kunne søke om kapasitetsøkning på inntil 6 prosent på eksisterende tillatelser. Om disse får vekst er derfor høyst usikkert.

Etter at tilbud om kapasitetsøkning er fordelt, vil resterende (gjenværende) inntil 6 prosent i hvert produksjonsområde gå videre til auksjon på våren/sommeren 2018.