Det gikk et snøskred ved anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya i går. Foto: Narve Leonhardsen/Fiskeridirektoratet.
Det gikk et snøskred ved anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya i går. Foto: Narve Leonhardsen/Fiskeridirektoratet.

Inspiserer oppdrettsanlegg etter snøskred - flere skader på anlegget

Fiskeridirektoratets patruljefartøy «Eir» har i dag tatt om bord to tilsynsmedarbeidere fra region Nord, og er på plass ved anlegget i Alta hvor det i går gikk et snøskred.

Publisert

Tilsynsmedarbeiderne er i kontakt med lokalitetsansvarlig hos oppdrettsselskapet. En full inspeksjon av anlegget bli gjennomført i løpet av dagen, melder Fiskeridirektoratet. 

Sikkerhet

Grieg Seafood Finnmark AS fikk i går en sikkerhetsvurdering fra et konsulentselskap som observerte rasstedet fra helikopter. De har, sammen med NVE, konkludert med at det er trygt å oppholde seg på anlegget. Man er derimot frarådet fra å bevege seg på innsiden av flåten.

Selskapet har derfor inspisert flere merder med ROV (undervannsfarkost). Anlegget har åtte ringer/merder totalt. Fire av disse ligger nærmest land og skredstedet.

Så langt er det meldt om at tre merder er inspisert med ROV. Ingen hull er observert. Ringene ser intakt ut.

Rekkverk over vann er ødelagt og fôrslanger er skadet. Selskapet har også meldt at to haneføtter i forankringssystemet er skadet. De vil gå over og se på hele forankringen av anlegget.

Gjenfangst

Grieg Seafood Finnmark AS har satt ut seks lenker med garn på til sammen 1 km, med ulik maskestørrelse. Da garnene ble røktet i går, ble det tatt én oppdrettslaks. Garnene blir også røktet i løpet av dagen.

Fiskeridirektoratets vurderinger er at selskapet så langt har gjort tilstrekkelige tiltak. Fokuset nå er på gjenfangst ved anlegget, innenfor 500 meter rundt anlegget.

Fiskeridirektoratet gir foreløpig ikke pålegg om utvidet gjenfangst, og er i løpende dialog med Mattilsynet, Statsforvalteren og Grieg Seafood Finnmark AS.