En av Nordic Halibut sine lokaliteter for kveite. Foto: Nordic Halibut

Kveite på rømmen

Fiskeridirektoratet har fått melding om rømming av kveite hos Nordic Halibut på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika i Møre og Romsdal.

Nordic Halibut AS meldte mandag 4 juli om rømming på lokaliteten, der de skal ha oppdaget skader på en av nøtene.

Selskapet skal ha opplyst at det sto 14 000 kveiter i noten, og Fiskeridirektoratet opplyser om at det til nå er gjenfanget 946 kveiter.

Fisken i noten er oppgitt å ha en snittvekt på seks kilo, men mye av den gjenfanga fisken er tre til fire kilo.

- Hvor mange som har rømt vil bli avklart i løpet av august i samarbeid med utslakting av fisken som står igjen i nota, skriver direktoratet.

Fiskeridirektoratet skriver avslutningsvis at de har vært på inspeksjon på lokaliteten og følger opp saken.