- Generelt er trenden at antall hendelser øker andre halvår, og vi ønsker ikke å trekke noen konklusjoner om året ennå, forteller Monika Haugland, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet:
- Generelt er trenden at antall hendelser øker andre halvår, og vi ønsker ikke å trekke noen konklusjoner om året ennå, forteller Monika Haugland, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet:

Bra start på året - få rømminger hittil

Fiskeridirektoratet er fornøyd med lave rømmingstall, men seniorrådgiveren påpeker at de tar forbehold om at de ikke vet omfanget av to av de antatt største rømmingene hittil i år.

Publisert Sist oppdatert

Monika Haugland, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet sier til Kyst.no at så langt i 2022 er det rapportert totalt 35 rømmingshendelser til Fiskeridirektoratet, mot 37 hendelser i 2021.

- Av disse har oppdretter bekreftet rømming i ni saker, og åtte saker er ikke ferdig innmeldt. Det er rapportert inn svært lave rømmingstall, kun noen titalls laks og ca. 1700 regnbueørret. Dette er selvsagt positivt, men vi tar forbehold om at for de to antatt største rømmingene i år er omfanget ikke ferdig avklart, presiserer hun.

Så langt i år har Fiskeridirektoratet bare fått rapportert inn rømming av laks og regnbueørret, og ingen andre arter.

Utfordringer knyttet til antall

Seniorrådgiveren påpeker at generelt er trenden at antall hendelser øker andre halvår, og de ønsker ikke å trekke noen konklusjoner om året ennå.

- Rømmingshendelser med laks i sommerhalvåret anses å utgjøre høyest risiko for villaksen. Den genetiske innblandingen i laksebestandene er på et høyt nivå, og ny innblanding kan legge ytterligere press på bestandene og deres genetiske egenart, sier hun.

Rømmingsstatistikken er basert på oppdretternes egen innrapporteringer, og rådgiveren sier de ser dessverre at det er utfordringer knyttet til kontroll med antall fisk, og med nøyaktighet i tellinger, etter hendelser.

- I mange tilfeller er innrapporteringen kun basert på oppdretters subjektive vurderinger, eller rømmingstallet settes lik gjenfangsten. Det er derfor usikkerhet i de innrapporterte tallene, forklarer hun, og legger til:

- FHF og Fiskeridirektoratet har derfor gått sammen om et prosjekt som kan bidra til bedre individkontroll. Prosjektet skal blant annet undersøke potensialet for nøyaktig telling av fisk (Bedre kontroll med antall oppdrettslaks i anleggene (fiskeridir.no), og vi venter å motta rapport fra dette arbeidet i november.

Fiskeridirektoratet lanserte i vinter en digital løsning for mottak av tips. (Tips Fiskeridirektoratet).

- Her kan publikum blant annet tipse oss om fangst eller observasjoner av rømt oppdrettsfisk, og legge ved bilde av fisken. Vi forventer å få bedre oversikt over forekomst av rømt oppdrettsfisk, spesielt i sjø, etter hvert som denne løsningen blir kjent, sier Haugland.