Illustrasjonsfoto rognkjeks. Foto: Linn Therese S Hosteland
Illustrasjonsfoto rognkjeks. Foto: Linn Therese S Hosteland

Vil ha bedre kontroll på rensefisken

Fiskeridirektoratet tror endringer i regelverket kan gi bedre kontroll med rensefisk i laksemerden. - Nærings- og Fiskeridepartementet arbeider nå med endringer i reglelverket. Vi håper dette vil gi oss et bedre og mer tydelig regelverk slik at vi kan få bedre kontroll med rensefisken i driftsfasen, sier Else Marie Stenevik Djupevåg, Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet til kyst.no. 

Publisert

Det ble ropt “Varsku om leppefisken” gjennom en serie artikler NRK hadde på tema. Der kom det blant annet frem at Fiskeridirektoratet ønsker å bedre håndheve rømmingsbestemmelsene for leppefisk i fremtiden. Overfor kyst.no understreker direktoratet at oppdretter har plikt til å forebygge og begrense rømming.

- For å håndheve dette temaet trenger vi å tydeliggjøre, endre og håndheve regelverket vårt på flere områder. Mange av kravene gjelder også i dag, men det er nødvendig med en bedre tilpasning og operasjonalisering av regelverket for leppefisk. Eksempelvis kan nevnes kravet til rapportering og journalføring som i dag kun gjelder for stamfisk og matfisk. Dette er regler som vil være nødvendig for å ha kunnskap om hva og hvor mye som settes ut og tap/dødelighet i driftssyklusen, opplyser Stenevik.

Vil tilpasse not- størrelse

Hun viser til at krav om meldeplikt ved rømming og reglene i akvakulturdriftsforskriften § 37  på å forebygge og begrense rømming, også er gjeldende for rensefisk.

- Som eksempel på behov for operasjonalisering av det siste, kan nevnes plikten til at maskevidden skal være tilpasset størrelsen på fisken. Her vil det som eksempel være nødvendig å utarbeide verktøy og tabeller for ulike fiskestørrelser og arter for å angi minimum størrelse på maskevidde i notpose i forhold til fiskens størrelse, påpeker hun.

Ved å endre og håndheve eksisterende regelverk, samt ved å endre og tilpasse det på en del områder, mener Stenevik således at det kan bli bedre kontroll med lusespiserene.

- Nærings- og Fiskeridepartementet arbeider nå med endringer i reglelverket for rensefisk. Vi håper dette vil gi oss et bedre og mer tydelig regelverk slik at vi kan få bedre kontroll med rensefisken i driftsfasen, konkluderer hun.