Fra venstre Kjetil Hantveit, daglig leder i Norwegian Rig Shuttle og områdesalgssjef Rune Midtkandal i Maritime Partner. Foto: Maritime Partner.

Norwegian Rig Shuttle bestiller sin andre båt fra Maritime Partner

Norwegian Rig Shuttle AS har på nytt inngått kontrakt med Maritime Partner AS i Ålesund om levering av en hurtiggående oppsynsbåt som skal benyttes av Fiskeridirektoratet. Den nye båten er en ALUSAFE 2000 MPV (Multi Purpose Vessel), og vil være søsterskip til «RIND LEXO» som Maritime Partner skal levere til NRS i desember 2017.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norwegian Rig Shuttle AS(NRS) har inngått kontrakt med Maritime Partner AS på enda en ny oppsynsbåt for Fiskeridirektoratet. Dette kommer som en følge av at NRS har inngått en kontrakt med Fiskeridirektoratet på drift av oppsynsbåt. Denne kontrakten har en varighet på fem år fra medio 2018, samt en opsjon på videreføring (1 + 1 år).

– Vi er svært takknemlige og glade for at NRS kommer tilbake til oss og bygger nok en stor sjødyktig båt, sier salgssjef Rune Midtkandal i Maritime Partner i en pressemelding. 

Alusafe 2000 MPV er en båt som er skreddersydd for Fiskeridirektoratet sitt behov. Båten skal primært operere langs norskekysten innenfor fiskerigrensen på fire nautiske mil, og skal være sertifisert for liten kystfart. Den er designet og bygd på et velprøvd skrog som er benyttet på en rekke båter innenfor rednings- og patruljeoppdrag som egner seg godt både i åpent hav og i kystnære farvann.

Fartøyet vil ha et mannskap bestående av kaptein fra NRS, samt to inspektører fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Her fra besøk hos Maritime Partner og inspeksjon av bygg nr. 1 «RIND LEXO». Fra venstre Kjetil Hantveit (Norwegian Rig Shuttle) og Rolf Harald Jensen (Fiskeridirektoratet). Foto: Maritime Partner.

Båten har overnattingskapasitet for totalt fem personer, og velutstyrte fasiliteter som bysse, messe, garderobe og kontor. I tillegg er den godt utstyrt med f.eks. spesialdesignet MOB båt, ROV, drone, nattkamera, varmekabler i dekk og rekker, kran, spill for garn og teiner samt flere bordingsstasjoner.

–Denne kontrakten bekrefter det gode samarbeidet vi har med NRS, sammen har vi skapt et båtdesign som effektivt løser arbeidet den er satt til, samtidig som den bekrefter vår posisjon som leverandør av arbeidsbåter med meget gode sjøegenskaper, sier Midtkandal.

Et robust alternativ

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste opererer i et område som strekker seg langs hele kysten fra Oslofjorden til Varangerfjorden, der det til tider kan være veldig værhardt. Båten fra Maritime Partner og Norwegian Rig Shuttle skal kunne takle vær og vindforhold langs hele norskekysten, og være operativ under samme forhold som kystflåten operer i.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har lenge ønsket seg mer robuste fartøyer for å løse sine arbeidsoppgaver og er glade for at de har fått anskaffet seg nok et skikkelig verktøy til jobben, sier Rolf Harald Jensen, seksjonssjef ved sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet i Tromsø i meldingen.

Riktig kompetanse og utstyr

Norwegian Rig Shuttle som har base i Sløvåg i Gulen kommune, leverer mellom annet maritime tjenester innen person- og godstransport til oljebransjen i tillegg til andre maritime oppdrag. Dette setter høye krav til kvalitet i alle ledd samt at selskapet har gode rutiner og system innen helse, miljø og sikkerhet.

- Vi er godt fornøyd med valget av Maritime Partner som verft og den nye båten vil bli rederiets andre Maritime Partner nybygg. Båten detaljbygges etter rederiets spesifikasjoner og er designet for å takle utfordringene med å være i drift under krevende forhold 365 dager i året. Kombinert med riktig valg av utstyr, materialer og tekniske løsninger tror vi dette blir riktig båt for oppgavene til Fiskeridirektoratet i mange år fremover. Vi opplever Maritime Partner som en profesjonell og løsningsorientert leverandør. Samarbeidet med verftet har så langt vært veldig positivt og vi ser gjerne for oss å bestille flere båter etter hvert, sier daglig leder Kjetil Hantveit i Norwegian Rig Shuttle i pressemeldingen.

Det at Maritime Parter på lik linje med Norwegian Rig Shuttle er Achilles godkjent var en viktig faktor ved valg av verft. Det gjenspeiler at både verftet og vi som rederi har høyt fokus innen kvalitet, leveranser, helse, miljø og sikkerhet avslutter Hantveit med.