Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. Foto: Henrik H. Berntsen/NINA.
Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. Foto: Henrik H. Berntsen/NINA.

Hastetiltak mot pukkellaks

Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Pengene vil bli brukt til å ta ut pukkellaks fra vassdrag.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet vil samarbeide med Miljødirektoratet og Statsforvalterne om hvordan midlene best kan brukes. Det er hentet inn pristilbud og Fiskeridirektoratet melde de vil inngå kontrakter med aktører som kan utføre slikt arbeid.

Uttaket vil skje i juli og august, med mål om å få tatt ut fisk fra vassdrag før gyting. Pukkellaksen er en fremmed art i Norge. Den har spredd seg fra Kolahalvøya i Russland etter utsettinger der.

Arten har en toårig livssyklus, og det er oddetalsbestanden som er mest tallrik hos oss. Spesielt i 2017 opplevde direktoratet at pukkellaks spredde seg langs hele kysten vår, og videre sør og vest i Europa.

Hvordan skille pukkellaks fra annen laksefisk?

Kjennetegn for å skille pukkellaks fra våre laksefisker er mørke flekker på sporden, svart tunge og kraftig rødfarge på kjøttet.

Hvor kan publikum rapportere om fangst av pukkellaks?

Fangst av pukkellaks i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett.

Fangst av pukkellaks i sjøen skal registreres på: 
Miljødirektoratets nettsider for stangfiske i sjø (Miljødirektoratet).