Øyvind Lie, direktør for kyst- og havbruksavdelingen ved Fiskeridirektoratet sier de ser at i mange saker blir rømmingstallet fastsatt utfra en subjektiv vurdering. Foto: Fiskeridirektoratet.
Øyvind Lie, direktør for kyst- og havbruksavdelingen ved Fiskeridirektoratet sier de ser at i mange saker blir rømmingstallet fastsatt utfra en subjektiv vurdering. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Antall hendelser kan være høyere enn det som blir innrapportert

Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet sier det hittil i år har vært syv rømmingshendelser der det har vært rapportert inn rømt fisk.

Publisert

OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) meldte nylig at de har gjennom målrettede tiltak over år, redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag over hele landet. Les mer om dette her.

Kyst.no har derfor som oppfølging tatt en prat med Øyvind Lie, direktør for kyst- og havbruksavdelingen ved Fiskeridirektoratet for å høre hva status er for året så langt når det kommer til rømming.

- Så langt i år er det syv hendelser der virksomheten har bekreftet rømming, og om lag 2200 fisk som er meldt inn som rømt. Disse tallene vil imidlertid endre seg når opptelling er foretatt i flere av de totalt 30 hendelsene som er meldt inn. Vi arbeider med å kartlegge omstendighetene til disse hendelsene, sier Lie. 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP