Visningsanlegg i Øygarden. Foto: Katarina Berthelsen.
Visningsanlegg i Øygarden. Foto: Katarina Berthelsen.

Slik fordeles havbruksveksten langs kysten

Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomassen gjennom trafikklyssystemets første runde. Kyst.no har sett på hvordan veksten samlet vil fordele seg langs Norskekysten.

Publisert

Forrige uke gikk fristen ut for å søke om to prosent vekst i grønne produksjonsområder. Hele 47 oppdrettsselskaper har søkt om 7 897 tonn økning i biomassen, basert på 449 tillatelser, til en verdi av 947 640 000 norske kroner.

Mest vekst blir det som ventet i Nord.  Da Vest-Finnmark er produksjonsområdet som øker mest. Her skal volumene økes med 1568 tonn til for en pris på drøye 188 millioner. Naboområdet Øst-Finnmark øker imidlertid bare med 320 tonn.

Omsøkt ekstra tonn gjennom den første 2 % runden av trafikklyssystemet,  fordelt på produksjonsområder. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Omsøkt ekstra tonn gjennom den første 2 % runden av trafikklyssystemet,  fordelt på produksjonsområder. Kilde: Fiskeridirektoratet.

2 %veksten fordeles slik:

1: Produksjonsområde 12 Vest Finnmark: 1568 tonn økning for 188 160 000 kr.

2: Produskjonsområde 8 Helgeland til Bodø: 1404 tonn økning for 168 480 000 kr

3: Produskjonsområde 9 Vestfjorden og Vesterålen: 1208 tonn økning for 144 960 000 kr

4: Produskjonsområde 10 Andøya til Senja: 1181 tonn økning for 137 160 000 kr

5: Produskjonsområde 7 Nord Trøndelag til Bindal: 1056 tonn økning for 125 720 000 kr

6: Produskjonsområde 11 Kvaløya til Loppa: 792 tonn økning for 95 050 000 kr

7: Produskjonsområde 1 Svenskegrensen til Jæren: 368 tonn økning for 44 160 000 kr

8: Produskjonsområde 13 Øst Finnmark: 320 tonn økning for 38 400 000 kr

Flere oppdrettere kan vokse - også i røde områder 

Produksjonsområdene 2, 3, 4, 5, og 6 er enten gule eller røde, og kunne ikke søke vekst i denne runden. Men i den andre runden hvor man kan søke om inntil 6 % vekst, uavhengig av miljøforhold, har også oppdrettere i røde områder søkt om vekst.

For å få kapasitetsøkning her er det visse krav til dokumentasjon over tid av lakselus, behandlinger, osv. på omsøkte lokalitet. Innehavere med akvakulturtillatelser tilknyttet lokaliteter både i grønne, gule og røde produksjonsområder kunne søke om kapasitetsøkning på inntil 6 prosent på eksisterende tillatelser, men om disse får vekst er høyst usikkert, i motsetning til 2 %-veksten som blir gitt.

Hvor mye MTB det er snakk om er ikke oppgitt av Fiskeridirektoratet, men det er her søkt om vekst på 42 lokaliteter i alle produksjonsområder utenom område 5, Nord-Trøndelag til Bindal .