Illustrasjonsbilde av blåskjellanlegg. Foto: HI
Illustrasjonsbilde av blåskjellanlegg. Foto: HI

Ryddingen av forlatte blåskjellanlegg på Skagerrakkysten starter nå

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet Aquasub AS i oppdrag å rydde 15 forlatte blåskjellanlegg på Skagerrakkysten. Kontrakten ble signert 10. juni og etter planen starter opprydningsarbeidet i uke 24 eller 25.

Publisert

Fiskeridirektoratet overtok tidligere i år eierskapet til de 15 forlatte blåskjellanleggene i kommunene Risør, Tvedestrand og Arendal etter konkursen i Agder Mussels. Hensikten med overtakelsen er å få anleggene fjernet.

Alle de forlatte blåskjellanleggene er markert i et kart. Etter hvert som anleggene blir fjernet vil symbolene skifte farge fra rødt til grønt.

God kvalitet

Fiskeridirektoratet lyste ut anbud om fjerning av blåskjellanleggene 30. mars 2021 og ved tilbudsfristen hadde direktoratet mottatt totalt 9 tilbud. Aquasub AS vant anbudet og har i dag, 10. juni 2021, signert kontrakten og påtatt seg oppdraget med å fjerne anleggene.

- Aquasub AS kunne vise til svært god kvalitet på blant annet gjennomføringsplan og avfallshåndtering, i tillegg til bruk av fartøy med god lagringskapasitet til anleggsrester, skjell og groe. Aquasub AS skal ifølge fremdriftsplanen starte opp arbeidet i uke 24 eller 25 og avslutte arbeidet i uke 34/35, sier seksjonssjef Britt Leikvoll i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet skal i henhold til kontrakten motta daglige rapporter fra leverandøren på mengder som tas opp i forbindelse med oppryddingen og timeforbruk.