Ny hurtiggående oppsynsbåt til Fiskeridirektoratet: Fra venstre Kjetil Hantveit, daglig leder i Norwegian Rig Shuttle, skisse av den nye oppsynsbåten, og områdesalgssjef Rune Midtkandal i Maritime Partner. Foto: Maritime Partner.

- Et skikkelig verktøy

Maritime Partner i Ålesund har inngått kontrakt med Norwegian Rig Shuttle om levering av en stor hurtiggående oppsynsbåt som skal benyttes av Fiskeridirektoratet langs hele norskekysten, kommer det frem i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Båten, som er av Maritime Partner-design Alusafe 2000 MPV (Multi Purpose Vessel), skal leveres i desember 2017, skriver Maritime Partner i en pressemelding.

Norwegian Rig Shuttle har inngått kontrakt med Fiskeridirektoratets regionskontor i Tromsø. Kontrakten har en varighet på tre år fra januar 2018, samt en opsjon på videreføring (1 + 1 år).

Klar for vinter i nord

Den nye oppsynsbåten vil bli bygd og utrustet for å kunne gå i de nordligste fylkene på vinterstid, noe som gjør at Fiskeridirektoratet vil bli mindre væravhengig og mer operativ i sitt fiskerioppsyn. I sommerhalvåret vil båten operere i Sør-Norge.

Et robust alternativ

- Vi har ønsket et mer robust alternativ enn båtene vi har disponert til nå da de har vært litt for sårbare i tøffe værforhold. Nå har vi fått sjansen å anskaffe oss et skikkelig verktøy, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste i region Nord, Rolf Harald Jensen.

Han forteller at de opererer i et område som strekker seg fra Oslofjorden til Varangerfjorden, der det flere steder er veldig værhardt. Båten fra Maritime Partner og Norwegian Rig Shuttle skal kunne takle vær og vindforhold langs hele norskekysten, og være operativ under samme forhold som kystflåten operer i. Den nye båten vil erstatte de to båtene Fiskeridirektoratet disponerer i dag.

Mer operative

- Foreløpig går vi fra to båter til én båt, men til tross for den begrensningen vil vi være mer operative og mindre sårbare i forhold til driftssikkerhet, sikkerhet for mannskap, og miljøsikkerhet. Dette har vært kjernepunkt i vår kravspesifikasjon, sier Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratet.

Norwegian Rig Shuttle

Norwegian Rig Shuttle har base i Sløvåg i Gulen, og leverer blant annet maritime tjenester til vedlikeholdsoppdrag, sleping, person- og godstransport til fortøyde rigger. Den nye båten vil være den første Maritime Partner-båten i rederiets flåte.

- Vi er så langt godt fornøyd med valg av leverandør, og det vi har sett av referansefartøy har vært veldig bra. Med tanke på at båten bygges for å være i drift i krevende forhold syv dager i uka hele året, så er vi svært tilfreds med valg av utstyr, materialer og tekniske løsninger, sier daglig leder Kjetil Hantveit i Norwegian Rig Shuttle.

Alusafe 2000 MPV

Alusafe 2000 MPV er en ny type båt som er skreddersydd etter Fiskeridirektoratet sin kravspesifikasjon. Båten skal operere langs norskekysten innenfor en fiskerigrense på fire nautiske mil, og skal være sertifisert for liten kystfart. Designet er bygd på et velprøvd skrog som er benyttet på en rekke båter innenfor rednings- og patruljeoppdrag, og som egner seg godt både i åpent hav og i kystnære farvann.

Alusafe 2000 MPV er 20 meter lang, og har en marsjfart på 20 knop, og vil være utrustet med en lettbåt av typen Seabear 20 fra Maritime Partner på hekken. Oppsynsbåten vil ha et mannskap bestående av kaptein fra Norwegian Rig Shuttle, samt to inspektører fra Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste.

Båten har overnattingskapasitet for totalt fem personer, og velutstyrte fasiliteter som bysse, messe, garderobe og kontor. I tillegg er den utstyrt med nattkamera, kran, og varmekabler i dekk og overbygning.

Hoveddata Alusafe 2000 MPV:

  • Lengde over alt 21,9 meter
  • Total bredde 5.60 meter
  • Mannskap: 5 personer
  • Fart ca. 20 knop