«Hypomar Ocean 1» ble overlevert til kunde denne uken.

Tarefangstfartøy overlevert fra FMV

FMV55 «Hypomar Ocean 1» ble torsdag 2. mai overlevert fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) til Hypomar As.

Publisert Sist oppdatert

Dette fartøyet er det første i Hypomar sin flåte, og den første taretråleren bygget på FMV, melder Fitjar Mek. Verksted i en pressemelding.

Fartøyet er 26,78 meter langt (LOA), 10,40 meter bredt og har egne produksjonssystemer om bord. Fartøyet som er bygd komplett på Fitjar er utstyrt med et hybrid diesel/elektrisk energisystem, inkludert et batterisystem på ca. 1000 kWh.

Maritimt biotekselskap

«Hypomar Ocean 1»

Hypomar As er datterselskapet til Alginor ASA, et norsk maritimt biotekselskap stiftet i 2014, med base i Haugesunds-regionen. Det utvikler en fullt integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av stortare (Laminaria hyperborea). 

Alginor planlegger å utvikle, produsere, markedsføre og selge tarebaserte ingredienser til globale markeder for bruk i farmasøytiske og ernæringsmessige produkter. Ved kontrahering i 2022 kom CEO i Alginor ASA Kjetil Rein og CEO i Hypomar AS Harald Fiskaaen med en felles uttalelse:

- I Alginor utvikler vi en fullt integrert verdikjede basert på bioraffinering av stortare, og virksomheten vår er avhengig av å kontrollere råvareforsyningen vår. På bakgrunn av dette har vi jobbet med å finne en løsning som møter våre behov fremover. I dag er vi veldig glade for å kunngjøre at vi har signert en avtale for vårt første, storskala høstefartøy, «Hypomar Ocean 1». «Hypomar Ocean 1» er et neste generasjons tarefangstfartøy som vil sikre tilstrekkelige råvareforsyninger under vår kommende demonstrasjonsfase, og på lang sikt som en del av vår planlagte flåte, sier de. 

Se bildegalleri under. 

Broen på «Hypomar Ocean 1».
Byssen/kjøkkenet på «Hypomar Ocean 1».
Broen på «Hypomar Ocean 1».
Broen på «Hypomar Ocean 1».
Neste generasjons tarefangstfartøy FMV55 «Hypomar Ocean 1» er overlevert fra Fitjar Mekaniske Verksted As til Hypomar As.
Maskinrommet til «Hypomar Ocean 1».

Solstrand Trading

Solstrand Trading AS og Alginors ansatte har designet fartøyet for å passe rederiets behov. Hovedfokus har vært å gjennomføre tiltak som reduserer teknisk risiko og sikrer råvaretilgang. I tillegg til gode fasiliteter for mannskapet. Det er også lagt betydelig vekt på å designe et robust fartøy som ivaretar personells helse og sikkerhet. 

Verftssjef Hugo Strand ved Fitjar Mek. Verksted er glad for å kunne overlevere «Hypomar Ocean 1».

Verftet skrivet at takket være støtte fra ENOVA, er det også inkludert en betydelig batteripakke for å redusere miljøavtrykket så mye som mulig, i tråd med rederiets forpliktelse til ESG.

- Bygget i en utfordrende periode

Vertsdirektør Hugo Stand ved FMV er godt fornøyd med samarbeidet og forteller at FMV55 er et nybyggingsprosjekt bygd komplett på FMV. 

- Byggekontrakten ble inngått i juni 2022, og skroget er bygd i en periode preget av utfordringer i material-leveranser. Designet er en prototype fra Solstrand Trading, og en del større endringer har blitt avtalt underveis i byggefasen.

Det at vi har bygd fartøyet på Fitjar har medført at vi har klart å overvinnne utfordringene og inkorporere bla forlengelse av skroget, montering av prosessanlegg og endringer både tids- og kosteffektivt, sier han. 

Strand mener «Hypomar Ocean 1» er et velbygd fartøy som blir tjenelig for mannskap og rederi.

Se video av fartøyet under. Video: FMV.