Det ble meldt om rømming fra Fjordlaks lokaliteten 21 juni. Kart: Barentswatch.

Regnbueørret på rømmen fra Fjordlaks Aqua

Hull i not på lokaliteten Overåneset Vest i Norddalsfjorden, skal ha ført til at et foreløpig ukjent antall regnbueørret rømte fra anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet skriver at de 21 juni, mottok melding om rømming fra anlegget i Stranda kommune i Møre og Romsdal.

- Det ble meldt om maskebrudd i not på lokalitet Overåneset Vest i Norddalsfjorden. Rømmingsomfanget er ikke avklart.

Fjordlaks Aqua har åtte lokaliteter i området, og ifølge Barentswatch ble det meldt om PD-mistanke på Overåneset Vest i februar, men denne synes ikke å være bekreftet.

Fiskeridirektoratet skriver at selskapet har drevet gjenfangst rundt anlegget og har så langt fangstet om lag 250 individer av fisken som har en snittvekt på 1,3 kilo.

- Vi har gjennomført rømmingstilsyn og gitt Fjordlaks Aqua AS pålegg om utvidet gjenfangstplikt. Med bakgrunn i at fangstene ikke har gått ned er det er også gitt pålegg om ny undervannsinspeksjon av anlegget, opplyser de.

De ber også publikum om å melde inn observasjoner av regnbueørret i området.