Kim Halvorsen fra Havforskningsintitutttet kartla denne uken gytingen til leppefisken sammen med Johan Lindhom i Fjordservice AS. Foto: Fjordservice.

HI går ikke inn for å åpne fisket av leppefisk

- Resultatene i kartleggingen til Havforskningsinstituttet (HI) den siste tiden, viser at leppefisken gyter i stor grad enda. Vi har derfor ikke grunnlag for å anbefale at fisket kan starte opp før 17 juli, sier Kim Halvorsen i HI til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fisket av leppefisk ble i år flyttet frem en mnd. grunnet gytingen, og dato er satt til 17 juli. Havforskningsinstitutt har fått i oppdrag om å kartlegge gytingen til rensefisken, for å se om fisket kan åpnes opp før.

Kim Halvorsen forsker på leppefisk for Havforskningsinstituttet. Foto: Magnus Petersen.

Forsker Kim Halvorsen sier til kyst.no at instituttet har kartlagt leppefisk-gytingen flere ulike steder i Norge.

– Vi har hatt ett ukentlig fiske i Arendal og Austevoll gjennom hele gyteperioden for å se hvordan det har utviklet seg. Dette er noe vi også har gjort tidligere år. Bildet vi ser er i år er at ser ut som det er noe forsinket gyteperiode i forhold til i fjor.

– Siden vi ser at fisken fremdeles gyter mye, vil vi ikke anbefale at fisket kan starte før. Men vi kan ikke konkludere noe endelig før vi i neste uke har fått gjort den resterende kartleggingen, legger han til.

Han påpeker at det er temperaturer som styrer mye av dette her.

Fjordservice stiller opp

I samarbeid med blant annet Fjordservice fra Flekkefjord har Havforskningsinstituttet denne uken gjennomført en større kartlegging av leppefisk gytingen, der fiskere fra Østfold, Vestfold, Vest-Agder og Rogaland også har deltatt.

– Dette har vi gjort for å få ett helhetlig bilde av gytingen, som gjør at vi har grunnlag for å si litt mer om hvordan gytingen er rundt i landet, og hvordan gytingen varierer i forhold til stedene. Trenden vi ser og har sett er at det er fortsatt en høy andel gytefisk hos grønngylt, mens bergnebben i stor grad er utgytt, opplyser han.

Kartlegging av leppefisk utført av HI og Fjordservice. Foto: Fjordservice.

Daglig leder Johan Lindhom, i Fjordservice AS kjøper fisk fra 65 ulike fiskere, og sier de er glad for at de får være med på slike kartleggings-oppdrag sammen med HI.

Lindhom sier til kyst.no det ikke gjør noe at man må vente til 17. juli for å fiske leppefisk.

– Det er viktig for oss, fiskerne og oppdretterne at fisken er ferdig gytt. Det viktigste er å bevare en bærekraftig bestand over fremover også, påpeker han.

Lindhom er fornøyd med det nye regelverket for fisket.

– Men at regelverket kommer så sent er en skandale. Det er en flopp hele greia, poengterer han.

Lindhom mener likevel at da de reguleringene endelig kom på plass, viser de seg bra gjennomtenkt.

– De har tatt til etterretning det fiskerne kommenterte angående fisket i fjor. Så alt i alt, er det mye bedre enn fjorårets fiske, sier han avslutningsvis.

Halvorsen opplyser til kyst.no at de i neste uke også vil utføre en kartlegging, og kan da komme med mer endelig informasjon om Havforskningsinstituttet vil anbefale at fisket kan åpnes som planlagt 17 juli sør for Stadt.

Regelverk på plass

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig endelig fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger, melder de.

– Hensynet til biologien gjør det nødvendig å stramme inn fiskerireguleringene og det er krevende, men jeg mener at vi har funnet en riktig balanse med disse tiltakene, uttalte fiskeriminister Per Sandberg i en pressmelding.

Les mer her: Leppefiskreguleringene er klare – Gjør innstramminger

Kim Halvorsens har i sin doktorgrad som kyst.no tidligere har skrevet om, oppfordret til å innføre både minstemål og maksmål på leppefisken.

Les også andre relaterte saker: 

Håper på et mer fornuftig fiskeri av leppefisk i år

Foreslår endringer i reglene for rensefisk

Kim Halvorsen fra Havforskningsinstituttet her sammen med Johan Lindhom i Fjordservice AS. Foto: Fjordservice.