Leppefisk har over flere år vært importert fra Sverige. Foto: Therese Soltveit
Leppefisk har over flere år vært importert fra Sverige. Foto: Therese Soltveit

Kan få importere flere hundre tusen leppefisker fra Danmark

Fjordservice Transport har søkt om å innføre 800 000 leppefisk fra Danmark. Ifølge søknaden til Miljødirektoratet er målet å bruke de i laksemerdene i Norge.

Publisert

I søknaden kommer det frem at Fjordservice Transport har søkt om å få importere 100 000 berggylter, 300 000 grønngylter og 400 000 bergnebb fra Danmark til Norge, mellom mai og ut september. Formålet med importen er å bruke fisken til å beite lakselus i merdene til havbruksnæringen.

- Rensefisken blir satt ut i merdene og vil der spise lus som er fastsittende på laksen. Det er i dag veldig vanskelig og plukke ut ett anlegg som skal ha leppefisk, siden en ikke ennå vet hvor lusepresset er i mai ‐ nov, skriver selskapet i søknaden.

Miljødirektoratet opplyser de aldri før har behandlet søknad rundt dette fra Danmark og avventer faglig råd fra Havforskningsinstituttet i saken, før søknaden kan ferdigbehandles.

Ifølge Fjordservice Transport selv har de levert søknadene for å ha formalitetene på plass dersom det skulle være behov for fisken. Per i dag har de ikke avtale om fiske etter leppefisk osv på plass. 

Invilget import på 800 000 fisk fra Sverige

I en annen søknad ga Miljødirektoratet selskapet i februar tillatelse for innførsel av 800 000 leppefisk fra Sverige. Fisken som importeres skal settes ut i havbruksnæringen sine laksemerder fra Bergen til Hitra mellom mai og september i år, ifølge vedtaket.

Risikoen for genetisk påvirkning på bestandene skal etter Miljødirektoratets vurdering, være tilnærmet lik ved transport av leppefisk innen landets grenser som ved import fra Sverige, ettersom undersøkelser har vist at det ikke er store forskjeller i genene til den svenske leppefisken og leppefisken sør i Norge.

- Miljødirektoratet trekker ut i fra dette at den sluttning at det er forskjellsbehandling som ikke er tilstrekkelig saklig begrunnet, dersom vi avslår søknaden om import av leppefisk fra den svenske vestkysten til bruk som rensefisk ved akvakulturanlegg i Norge, samtidig som fisk av tilnærmet samme genetiske bestand innenlands benyttes i samme område, konkluderte Miljødirektoratet.

Fjordservice Transport har her fått tillatelse til å importere 100 000 berggylter, 400 000 bergnebb og 300 000 grønngylter, fra Sverige.