Flakstadvåg laks AS er en av kun to produsenter i Norges som satser på økologisk laks. Foto: Flakstadvåg laks AS

Har tro på at økolaks-situasjonen vil løse seg

Mye grunnet flere EU-lands importforbud, senest som følge av Islands sauebønder, har økolaks-eksporten fra Norge blitt vesentlig rammet den siste tiden. Oppdretterne Salmar og Flakstadvåg Laks jobber på spreng med å finne nye marked og løsninger for fisken. - Denne situasjonen tenker vi at vil løse seg snart, sier en optimistisk Roy Alapnses, daglig leder i Flakstadvåg Laks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NTB meldte nylig at Belgia stenger importen av økologisk merket laks, og at de oppfordret andre EU-land til å følge etter. Dette var ikke gode nyheter for den Frøya-baserte oppdretteren Salmar som er den største produsenten av øko-laks i Norge, samt Flaktstadvåg laks som var den første produsenten av denne typen laks, og er en pioner i bransjen innenfor området.

Ifølge nettavisens sak nylig, står økologisk fisk i fare for å ikke bli merket og solgt som økologisk laks, på grunn av at islandske sauebønder ikke vil rette seg etter EU-regelverket for økologisk mat. Så lenge de ikke gjør det, vil ikke Islands kollega i EØS, Norge, få lov til å markedsføre den økologiske laksen sin som økologisk ifølge avsisen.

- Ugunstig situasjon

Ifølge økolaks-oppdretter Salmar er utviklingen i Europa uheldig, og selskapet håper på en snarlig løsning. Flakstadvåg Laks opplyser at de har satset på nye markeder, og får fremdeles levert all laksen deres til andre land i Europa og verden.

Daglig leder i Flakstadvåg Laks AS, Roy Alapnes sier selskapet har funnet nye markeder til sin økologiske laks. Foto: Ronny Trælvik.

Daglig leder i Flakstadvåg Laks, Roy Alapnes, tror at situasjonen vil løse seg snart.

- Denne situasjonen tenker vi at vil løse seg snart, det er mange som jobber iherdig med saken. Norge og EU er jo enig så vi venter at Island følger på så snart de har fått jobbet seg gjennom saken.

- Vi jobber ellers mye med marked utenfor EU, som USA og Canada, slik at vi får flere ben og stå på og på den måten ikke blir for avhengig av EU, legger han til.

Selskapet produserer rundt 3500-4000 tonn økologisk laks i året, og påpeker at de får solgt all fisken merket som økologisk laks.

Flakstadvåg Laks har seks konsesjoner til å produsere økologisk laks. På sin hjemmeside skriver det at det å produsere økologisk laks er krevende og kostbart i forhold til standard lakseoppdrett. Årsakene er blant annet høyere kostnader og betydelig mer arbeid innenfor en rekke ledd i produksjonen.

Alapnes sier at både Belgia og Frankrike har forbud mot import av økologisk laks, og påpeker at også Nederland er litt av og på i forhold til import av denne laksen.

- Men jeg tror likevel ikke at flere land i EU vil følge Belgias oppfordring til å boikotte norsk økologisk laks, påpeker han.

- Hva gjøres fra deres side for å løse situasjonen? 

- Vi jobber gjennom Sjømat Norge og importørene i de respektive landene, for å løse situasjonen, kommenterer han til kyst.no.

Les også: Økologisk gir klingende mynt 

- Markedet begrenser seg, dag for dag

Administrerende direktør Trond Williksen i Salmar. Foto: Gustav Erik Blaalid.

Den ferske Salmar-sjefen Trond Williksen sier til kyst.no at situasjonen for økologisk laks er meget krevende, siden markedet nå begrenser seg dag for dag, senest i Belgia.

- Hele situasjonen som nå har oppstått mener jeg er meget ugunstig for Salmar. Fisk som er produsert økologisk, med tilhørende høy produksjonskostnad, vil måtte selges som ordinær laks i markedet noe som representerer et tap for oss, opplyser Williksen til kyst.no.

Frøya-oppdretteren har vært og er i dialog med organisasjoner og myndigheter for å løse situasjonen.

- Vi fortsetter dette arbeidet, påpeker Salmar-sjefen, avslutningsvis.

Venter på Island

Bransjeansvarlig for laks og ørret Bjørn-Erik Stabell i Norges Sjømatråd sier til kyst.no at saken slik den er i dag er at norske myndigheter har underrettet EU kommisjonen om at Norge er klar til å inkorporere relevante EU reguleringer i EØS avtalen.

- Alle parter må imidlertid være enige før dette kan gjennomføres i praksis. Per i dag har ikke Island og EU kommisjonen forhandlet seg ferdig og videre utvikling i saken avventer avklaring mellom Eu og Island. EU kommisjonen har bekreftet at så snart situasjonen for Island er løst, vil det ta mellom 1–3 måneder å sluttføre implementeringen av gjeldene EU regelverk, opplyser Stabell.

Han sier at Sjømatrådets rolle i denne uoversiktlige prosessen har primært vært å informere og holde dialogen med de norske eksportørene og organisasjonene i markedene.

Bjørn-Erik Stabell, bransjeansvarlig for laks og ørret. Foto: Therese Soltveit.

- EU kommisjonen har gjentatt sin posisjon om at handel med økologisk laks ikke er akseptabelt så lenge Norge ikke har implementert EU-regelverket og at de ikke har mulighet til å gi videre midlertidighet i påvente av at Island skal forhandle seg ferdig med EU, sier Stabell.

I påvente av at dette skjer, sier han at det er usikkert hvordan de ulike medlemsstatene vil håndtere dette.

- Belgia har som kjent oppfordret andre medlemsstater om å følge deres eksempel. Flere medlemsland uttalte seg imidlertid mot kommisjonen ved siste møtet i november, hvor de mener håndteringen ikke står i forhold til konsekvensene av merkeforbudet.

- Vi har forstått det slik at Island for første gang deltok på nevnte møte. Deres deltakelse vurderes som positivt i den forstand at også Island har saken på dagsorden. Siden Island først nylig har dannet ny regjering etter alltingsvalget i høst, er det nødvendigvis slik at videre nasjonal behandling og forhandling med EU kommisjonen avventer at ny regjering prioriterer saken, sier Stabell til kyst.no.

Litt fakta: 

  • Det produseres årlig rundt 16.000 tonn økologisk laks i Norge, og denne fisken går primært til eksport til EU og små summer selges i Norge.
  • Noe som betegner økologisk laks er at anlegget, såvel som produksjon av yngel og smolt må være sertifisert og det det kreves et fôr som har som basis i fiskeavskjær eller fisk som ikke brukes til menneskefôr. Nøtene i sjøen må være fri for kobber, ikke impregnerte. Samt det kan ikke brukes kjemiske stoffer for å vaske nøter. Sist men ikke minst må laksen ha godt med plass i merdene. Kilde: Flakstadvåg laks.