Fluctus sin filosofi har alltid vært å benytte lokale underleverandører i størst mulig grad. Her utenfor kontorlokalene i Austevoll. Foto:  Fluctus
Fluctus sin filosofi har alltid vært å benytte lokale underleverandører i størst mulig grad. Her utenfor kontorlokalene i Austevoll. Foto: Fluctus

Satser på nye og bedre løsninger

Fluctus-sjef Harald Lien sier at på markedssiden har det i år vært roligere enn tidligere, men påpeker at det har gjort at de har kunnet fokusere på vedlikehold og utvikling. 

Publisert

Utstyrsleverandøren fra Austevoll har hittil i år levert en fôrflåte, og daglig leder Harald Lien sier til Kyst.no at de skal levere neste i april.

- Etter dette har vi et par flåter av vår nye 300 tonns modell for levering før sommeren og så har vi nylig signert ytterligere en 500 tonns flåte for levering til høsten.

Nytt vannfôringssystem

Selskapet investerer løpende i utvikling for å skape nye og bedre løsninger for næringen.

Daglig leder Harald Lien sier til Kyst.no at starten på 2020 har vært roligere enn andre år, men gjør at de kan fokusere på vedlikehold av flåter, service og nyutvikling. Foto: Fluctus.
Daglig leder Harald Lien sier til Kyst.no at starten på 2020 har vært roligere enn andre år, men gjør at de kan fokusere på vedlikehold av flåter, service og nyutvikling. Foto: Fluctus.

- Vi har nylig utviklet et vannfôringssystem som vi har veldig stor tro på og som vi vil vise frem på vår stand på HavExpo-messen i mai. Planen er å investere ytterligere i dette konseptet og tilhørende teknologi gjennom 2020, opplyser Lien.

Bra fremdrift, tross tøft marked

Fluctus-sjefen sier de opplever at markedet er litt roligere enn tidligere år.

- Samtidig har været blitt en utfordring for aktivitet både for kundene og oss, men vi har holdt bra fremdrift og fått spesielt mye servicearbeid – hvilket jo er ett av satsingsområdene våre. I tillegg har vi fått bruke mer kapasitet på FOU-arbeid, hvilket er positivt. Så ser vi at det nå lysner på flere måter.

Han påpeker at de er oppmerksom på mulige effekter av koronaviruset.

-  Vår filosofi har alltid vært å benytte lokale underleverandører i størst mulig grad. Likevel investerer vi i ekstra lagerbeholdning av viktige komponenter for å sikre leveringstid til kundene våre nå i 2020.

- Service er vår «religion»

Målet for selskapet for 2020 sier han har røtter helt tilbake til oppstarten i 2015.

- Når vi startet opp ønsket vi å være en aktør med litt annet fokus enn vi opplevde fra en del andre leverandører. 

Lien sier selskapets tre hovedpunkter er like aktuelle i dag, som under oppstarten. 

- Vi ser på kundene som samarbeidspartnere og det viktigste vi kan tilby i dette samarbeidet er kompetansen og erfaringen til våre ansatte. Vi er opptatt av å ha åpne/fleksible systemer så kunden kan velge å knytte til løsninger fra 3. parter etter eget behov.

- Service er vår «religion», og da må vi ha fokus på fantastisk serviceinnstilling og vilje til å stille opp for kunden utover det man kanskje formelt er forpliktet ti, legger han til. 

Fluctus har hittil i år levert en fôrflåte, og skal i løpet av april levere enda en. Foto: Fluctus.
Fluctus har hittil i år levert en fôrflåte, og skal i løpet av april levere enda en. Foto: Fluctus.

Nye arbeidsplasser

Fluctus-sjefen sier at 2019 var på mange måter et godt år for selskapet.

- Vi skapte ytterligere arbeidsplasser og har hatt en god og trygg arbeidshverdag for våre ansatte. Kjøpet av industribygget på Austevoll bidro positivt til dette og vi hadde en veldig kjekk markering der sammen med kunder, leverandører og tidligere kollegaer i mai 2019. 

Resultatmessig mener han det var det en veldig positiv start på året, mens høsten gav noen flere utfordringer.

- Blant annet en del ekstraordinære kostnader. Totalt sett må vi si oss fornøyd med å ha en positiv bunnlinje også i 2019, slik vi har hatt i alle år siden oppstarten av selskapet, spesielt når vi ser at det er et tøft marked for flere leverandører. Samtidig har vi som mål at marginbildet skal bedres, forteller han.

Vil tilby lærlingplasser

I 2019 ansatte selskapet tre nye personer, en teknisk ansvarlig og to serviceteknikere.

Lien sier det ellers er viktig for dem å ta et samfunnsansvar gjennom å bidra til å lære opp neste generasjon med fagfolk

- Så vi ser nå på muligheten for å tilby lærlingeplasser i 2020, forteller han.

Totalt er det 20 ansatte i Fluctus AS, samt fire ansatte i datterselskapet Fluctus Baltic OU.