Fluctus i kraftig vekst

Omsetningen til Fluctus har økt fra 5 til 105 millioner etter bare to års drift. – Resultatet er preget av at vi satser på utvikling, sier daglig leder Harald Lien.

Leverandøren av bl.a fôrflåter og fôringsanlegg ble stiftet i 2015. På to år har de opparbeidet seg en betydelig omsetning.

- Omsetningen mer enn doblet seg fra 44 millioner i 2016 til 105 millioner i 2017. Vi har hatt positivt resultat i alle årene siden oppstarten i 2015 og endte i 2017 med et årsresultat på MNOK 2,8. Resultatet er også i år preget av at vi satser mye på utvikling, sier Harald Lien i en kommentar til Kyst.no.

I tillegg til videreutvikling av nye produkter jobber de også med nye produkter som de mener kan bidra til å løse noen av utfordringene i næringen. Mer konkret vil ikke Lien være.

- I år investerer vi også i vårt eget kontorbygg i Austevoll. Dette gir oss bedre mulighet til å serve våre kunder, med hensyn til produksjon, lagerhold og service.

Den daglige lederen oppsummerer 2017 som et stort steg i riktig retning for selskapet.

Harald Lien er daglig leder i Fluctus AS.
Harald Lien er daglig leder i Fluctus AS.

-  Vårt konsept med fokus på kompetanse og service er blitt mer innarbeidet, og erfarent, i markedet. Våre ansatte har fått bidratt med, og videreutviklet, sin kompetanse og erfaring i dialogen med kundene våre, sier han.

Tross en dobling i omsetning fra 2016 til 2017, stopper ikke veksten der.

- Etterspørselen er veldig bra og vi forventer kraftig økning både i omsetning og resultat for 2018. Fluctus passerer i disse dager 100 lokaliteter med vårt nye fôringsystem, noe vi er veldig fornøyd med siden at det bare er et par år siden Fluctus leverte sitt første fôringsystem, sier han.

Som følge av aktivitetsøkningen er de nå i en rekrutteringsprosess ved flere av lokalitetene.

- Totalt regner vi med å være ca 20 ansatte mot slutten av året, inkludert de ansatte Fluctus Baltic OÜ.