Annonseartikkel for Fluctus AS

En vannfôret fremtid?

Bruk av luft har i lang tid vært den mest utbredte måten å transportere fiskefôr til merdene på. Vannfôring kan av mange grunner være et interessant alternativ:

Luseproblematikk, økt fokus på miljø og høye energipriser samt mindre knus.

En god vannfôringsløsning gir blant annet mulighet til å fôre under lusebeltet, spare strøm og redusere utslipp av mikroplast fra fôrslangene. I tillegg gir vannfôring en støyreduksjon og det forventes også mindre fôrknus og støv.

Lang erfaring

Utstyrsleverandøren Fluctus har ansatte med erfaring innen utvikling og leveranse av fôringsanlegg, helt siden 1980-tallet – og har levert totalt mer enn 1.000 fôringsprosjekter. En som har vært med på denne reisen helt siden starten er Rolf Hatlevik, fôringsnestor i Fluctus. Sammen med Raymond Horne og Trond Vassnes har han de siste årene jobbet med å utvikle Fluctus sin vannfôringsløsning.

<p>Rolf Hatlevik, Prosjektansvarlig</p><p>Mobil +47 400 91 061</p>

Rolf Hatlevik, Prosjektansvarlig

Mobil +47 400 91 061

Med god hjelp fra det Bergensbaserte selskapet Monmic har Fluctus utviklet en løsning som inneholder en spesialutviklet vannsluse og mulighet for å bruke en tilhørende nyutviklet og unik fordelingsventil.

Den minst kompliserte

I tillegg til å være kostnadseffektiv er løsningen ifølge Fluctus den minst kompliserte på markedet.

-Vi har jobbet mye med å gjøre løsningen så enkel og brukervennlig som mulig. Vår løsning har få komponenter, hvilket reduserer feilkilder og behovet for service. I tillegg gjør det løsningen vår godt egnet til ettermontering, så for dem som har luftfôring i dag og ønsker å bytte til vannfôring håndterer vi dette uten store utskiftninger, sier Rolf Hatlevik.

I vann – og på land

Løsningen er utviklet til fôring både på vann og på land. -Vi opplever stor interesse både fra oppdrettere med sjøanlegg og med landanlegg. På landanlegg er støyreduksjonen man oppnår ved bruk av vannfôring ekstra viktig, fortsetter Hatlevik.

Fluctus har allerede levert flere vannfôringsanlegg med flere under bygging - og ser for seg god aktivitet innenfor dette segmentet fremover. Men Hatlevik regner ikke med luftfôring skal fases ut.

Side ved side

- Vi tror luftdrevet og vanndrevet fôring vil leve side ved side fremover. Først nå har kvaliteten på vannfôring nådd et nivå som gjør det til et godt alternativ i mange tilfeller Vi gleder oss til dialog med kundene for sammen å finne den beste løsningen på behovet til hver enkelt kunde og lokalitet, avslutter Hatlevik.

Luft- og vannbåren fôring. Slik gjør vi det>>