Geir-Ove Ystmark, adm direktør i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.
Geir-Ove Ystmark, adm direktør i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.

Sjømat Norge oppfordrer medlemmer til å rydde langs kysten

"Plasthvalen" og økt oppmerksomhet om havforsøpling har utløst stor dugnadsvilje for ryddig langs kysten. Sjømat Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å delta aktivt i ryddingen, skriver de i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge FNs miljøprogram havner over 8 millioner tonn plastsøppel i verdenshavene hvert år. Det meste (80 prosent) kommer fra menneskelig aktivitet og industri på land. Dersom dette fortsetter, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050, ifølge en rapport fra World Economic Forum.

– Norge er med sine mange fjorder og store havområder helt avhengig av å ta vare på det marine miljøet. Som sjømatnasjon er vi særlig opptatt av rent hav. Selv om det meste av plastforsøplingen i havet kommer fra virksomhet på land, et det i sjømatnæringens klare interesse å bidra til å redusere problemet, sier Geir Ove Ystmark i pressemeldingen fra Sjømat Norge.

«Plasthvalen» som døde og var full av plast har vært en vekker for mange. Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet om saken, og en rekke ryddeaksjoner er på gang. Sjømat Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å ta aktivt del i arbeidet.

Eksempler på tiltak som bedriftene kan bidra med:

  • Stille båter, personell og utstyr til disposisjon.
  • Arrangere egne strandryddeaktiviteter, organisere innsamlingspunkter, transport og levering.
  • Benytte de etablerte returordningene som finnes for plast og utrangert utstyr.
  • Delta på den årlige Strandryddedagen (6. mai 2017).

Mange bedrifter gjennomfører slike tiltak i dag, og dette er konkrete, synlige og viktige bidrag i lokalsamfunnene. På nasjonalt plan er Sjømat Norge pådriver for et prosjekt for å skaffe bedre oversikt over hvordan gjeldende returordninger for sjømatnæringen brukes, og evt hvordan ordningene kan forbedres.

På nettsidene til Hold Norge Rent er det mer informasjon om hvordan man kan organisere ryddeaksjoner. Der finnes det også mer informasjon om myndighetenes tiltak mot mikroplast som også er et økende problem.