Nei, nei, nei, Folkehelsa!

Folkehelsa gjør det igjen. De summerer de ulike virkestoffene brukt til lakselusbehandling og presenter det som en oppgang i legemiddelforbruket. Det er jo bare tull.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

”Økt forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett” er overskriften fra årets pressemelding fra Folkehelseinstituttet om legemiddelforbruket i 2013 i oppdrettsbransjen.
Utsagnet er svært upressist, og forteller praktisk talt ingenting om omfanget av antall behandlinger.
Kyst.no har i flere år på kommentarplass tatt til orde for at denne summeringen av virkestoff må stoppe. Vi har laget modeller som tar hensyn til at de ulike virkestoffene brukes i svært ulike doser for å gjøre samme jobben. Da blir konklusjonen fort en helt annen enn summeringen tilsier.
Om man det ene året velger det ene stoffet og det neste året et annet, sier det ingenting om omfanget av avlusning og den miljømessige belastningen.
I fjor innrømmet Folkehelsa nettopp dette, og lovet dyrt og hellig at de skulle vurdere å kutte det ut .
Men de faller altså likefullt tilbake til gamle synder i år.
Imidlertid kan det se ut til at de har hatt kritikken litt i bakhodet, for de har tatt med en passus om at:
”Når det tas hensyn til ulik dosering av de forskjellige midlene, viser tallene at antall behandlinger mot lakselus var på omtrent samme nivå i 2012 og 2013.”
Og det er jo selve essensen! Det er hovedsaken, og burde vært vinklingen. Men det er ”økningen i forbruket” som kommer til å bli vinklet i opinionen.
Si at jeg har nylig forstuet en ankel, og tok en Voltaren i går (25 mg diklofenak) og hadde god effekt av det, men valgte Paracet i dag (500 mg paracetamol) fordi det er litt snillere med magen. Har legemiddelforbruket mitt i så fall gått i taket fra i går til i dag, Folkehelsa? I vekt virkestoff har det jo økt med en 20-gang.
At kilosummeringen av lakselusmidler endres, skyldes utelukkende en ting, og det er at det brukes andre legemidler nå i større grad enn for få år siden. Årsaken til det er resistensutvikling. Det er alvorlig nok, men det synliggjøres langt bedre på andre måter enn å summere.
At de faktiske antall avlusninger ikke har øket, viser i stedet at på tross av resistensutvikingen, så har man klart å håndtere situasjonen sånn noenlunde bra.
Kyst.no skrev også tidligere at antall pålegg fra Mattilsynet om tvangsslakt hadde gått ned i 2013. Det understøtter nettopp det.
Men inntrykket av kontroll får en langt i fra om man bare hører om en 24 % økning i lusemiddelforbruket til 8403 kg. Og da er jo heller ikke de 8262 tonn med hydrogenperoksid som ble brukt regnet inn, selv ikke av Folkehelsa. Hvorfor ikke det? Jo, fordi da blir absurditeten jo fullstendig åpenbar.
Slutt nå med tullet!;