Taredyrking er ennå på pilotstadiet i Norge og selskapet Seaweed Energy Solutions har i år produsert rundt 25 tonn. Foto: Jon Funderud, Seaweed Energy Solutions.

Produserer 25 tonn i år - Potensialet er millioner

Seaweed Energy Solutions kommer i år til å produsere 25 tonn tare ved pilotanlegget på Frøya. - Potensialet er på flere millioner tonn, sier daglig leder i selskapet Jon Funderud. Han tror fiskefôr vil kunne bli en av de viktigste bruksområdene. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Seaweed Energy Solutions (SES) er basert i Trøndelag og jobber med utvikling av nye teknologier for industriell dyrking av tare. Bedriften er involvert i tareprosjekter gjennom hele verdikjeden, fra sporer til ferdig produkt, men hovedfokuset er på selve dyrkingen.

Gjennom blant annet Foods of Norway prosjektetet på NMBU, jobber selskapet nå med utvikling av tare som fôringrediens.

Daglig leder Jon Funderud, Seaweed Energy Solutions har stor tro på at tare kan gjøre fiskefôret mer næringsrikt. Foto: Therese Soltveit.

- Tare har et enormt produksjonspotensiale på mange millioner tonn, og vi tror at fiske- og dyrefôr kan bli et av de viktigste markedene. Ved bioraffineringsteknologi kan proteiner skilles ut og gå til fiskefôr, mens øvrige komponenter kan gå til andre markeder som bioenergi, biokjemikalier og gjødsel, forklarer Funderud til kyst.no.

Næringssalter som gjødsel

Tare har også en rekke bioaktive komponenter med positive effekt på f.eks tarmhelse, immunsystem og slimlag, ifølge Seaweed-lederen.

- Det er også en miljøvennlig, lokal fôringrediens som kan bidra til å gjøre norsk lakseproduksjon mere bærekraftig. Eksempelvis ved å dyrke tare i områder med lakseproduksjon, kan noen av næringssaltene som slippes ut fra laksemerdene brukes som “gjødsel” for taren, legger han til.

- Ennå på pilotstadiet

Taredyrking er ennå på pilotstadiet i Norge og selskapet skal i år produsere rundt 25 tonn. Funderud sier planen er oppskalere dette til industrielle volumer.

- På sikt er potensialet flere millioner tonn, konstaterer han.

Selskapet har i snart 10 år jobbet med forskning og teknologiutvikling for dyrking av tare. I 2014 satte de ut deres første storskala pilotanlegg utenfor Frøya med en produksjon i størrelsesorden 100 tonn, som er et av de største anleggene for taredyrking i Europa.

- Det har vært i år vært en god sesong hvor vi har implementert flere tekniske forbedringer i produksjon. Vi har også jobbet med prosessering og marked, opplyser Funderud.

Taredyrking på Frøya i fjor. Foto: Jon Funderud, Seaweed Energy Solutions.

Han ser en stadig økende interesse for tare, men mener næringen er ennå i en veldig tidlig fase.

- Per i dag er det ingen som driver kommersielt med taredyrking i Norge og markedet er ennå lite utviklet. Det er derfor viktig å ha et langsiktig fokus og få med aktører som tør å satse langsiktig

Beskyttede lokaliteter

Foreløpig mener Funderud det er lurest å holde seg på beskyttede lokaliteter, men understreker at det store potensialet ligger i å etablere seg lengre ut.

– I oppstartsfasen for næringen er det en fordel med relativt beskyttede lokaliteter, mens vi på lengre sikt ser muligheter for å bevege oss ut i dypere og mer eksponerte farvann. Det er her det virkelig store potensiale ligger. Vi jobber med teknologi både for beskyttede lokaliteter og dyrking “offshore”, utdyper han.

For å lykkes med dyrking i industriell skala mener han man er avhengig av videre utvikling av teknologien, spesielt å få til bedre mekaniserte løsninger for høsting og utsett.