Håndfôring. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Ser nærmere på optimalisering av fôringsrutiner

Fôringsrutiner for oppdrettstorsk i sjø, er et område som det ikke har vært mye fokus på. Men ettersom flere aktører skal dra i gang igjen torskeeventyret er dette nå høyaktuelt. – Vi har en teori om at en stor del av fôret kan gå rett gjennom tarmen uten at næringen tas opp, om fisken fôres for mye, forteller Nofima-forsker Øyvind Hansen til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han opplyser at de på bakgrunn av denne teorien, ved Nofimas torskeavl-stasjon i Tromsø (Senter for marin akvakultur), om kort tid skal starte opp et nytt prosjekt på fôring av oppdrettstorsk i merd.

Les også:Gründer har opprettet nytt selskap og satser på torskeoppdrett

- Vi skal gjennomføre lengde og vektmålinger, vurdere tarmfysiologi, samt måle slakteutbyttet ved ulik fôring for å optimalisere fôringsrutinene. Dersom optimaliserte fôringsrutiner kan føre til en forbedret fôrutnyttelse/fordøyelse kan en muligens med enkle grep forbedre vekst og tarmhelse, forteller Hansen.

 - Når det kommer til fôring av fisk i sjø er vi nå inne i en historisk periode med mye vegetabiler i fôret og det blir interessant å følge med kombinasjonen av tarmhelse/fôringsrutiner gjennom årstidene.  I de nordlige områdene kan vintertemperaturen være 2-4 grader. Hvordan fôr med vegetabiler påvirker tilvekst og tarmhelsen på slike lave temperaturer er ikke dokumentert for oppdrettstorsk, sier han.

Les også: – Prisen for oppdrettstorsk kan nå et høyere nivå enn villfanget

Fôret som er tilgjengelig for sjøfasen mener han er bra tilpasset fiskens behov rent ernæringsmessig, men han tror kanskje fordøyeligheten kan forbedres. I det nye forsøket skal de blant annet derfor analysere resultatet av ulike fôringsrutiner, for å se hva som gir best resultat hos oppdrettstorsken.

God tilvekst på yngel

Gjennom de siste årene har det ved avl-stasjonen også vært gjennomført flere forsøk knyttet til startfôring etter klekking.

Øyvind J Hansen. Foto: Nofima.

- Troms Fiskeindustri AS har i mange år drevet utvikling av startfôr til marine arter og har i samarbeid med Nofima/ Senter for marin akvakultur kjørt forsøk på torskeyngel.  Det har vært fokusert på yngelkvalitet og tilvekst i tidlige stadier, informerer han.

Les også: Yngelen er bestilt – kan starte torskeoppdrett innen èn måned

Resultater fra forsøks-samarbeidet er ifølge forskeren lovende og legger gode premisser for at en torskenæring kan vokse frem.

- Fôrutviklingen tillater nå en tidligere introduksjon av tørrfôr og kombinert med en co-feeding strategi med et redusert antall uanrikede artemia, ga dette en vekstframgang som ga yngelen en fordel også i påvekstfasen. Forsøket ble avsluttet 170 dager etter klekking. Resultatene fra dette forsøket er på vei til å bli publisert, forklarer Hansen.

Studiet viste også at yngelen fikk en større tarmoverflate. En velfungerende tarm er viktig for immunforsvaret hos torskeyngel, men dette ble ikke testet i forsøket.

- Disse forsøkene fortsetter også i år og gir grunnlaget for en kontinuerlig utvikling av startfôr til marin yngel, sier han.