Øyvind Hilmarsen. Foto: Sintef Ocean.

Øyvind Hilmarsen skal lede SINTEF Nords havbrukssatsing

Øyvind Hilmarsen begynte i SINTEF Nord første november. Havbrukssatsingen vil i første omgang fokusere på landbasert oppdrettsanlegg, vannsirkulering, energiutnyttelse og overvåking av anlegg på land og i sjø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Øyvind Hilmarsen kommer fra stillingen som leder for Senter for fjernmåling ved UiT, og skal lede SINTEF Nords havbrukssatsing. Det skriver Sintef Ocean i en pressemelding. Havbrukssatsingen vil i første omgang fokusere på landbasert oppdrettsanlegg, vannsirkulering, energiutnyttelse og overvåking av anlegg på land og i sjø.

- I tillegg vil vi bidra til økt satsing på nye arter, skriver Sintef Ocean i pressemeldingen. 

Åtte års erfaring 

Hilmarsen er utdannet Cand. Scient. i biologi med spesialisering innen landbasert akvakultur fra UiT Norges Arktiske Universitet, samt ingeniør i Havbruksteknologi ved Høgskolen i Tromsø. Etter dette har han åtte års erfaring fra havbruksnæringen som prosjektleder for vannkvalitet ved Tromsø stamfiskstasjon og rådgiver innen fiskeri og havbruk ved ingeniørselskapet COWI.

- Vi forventer også at spennende prosjekter vil kunne utvikles med hans bakgrunn fra UiT.  Kunnskapen Hilmarsen har fått om næringsutvikling i nord gjennom fire år som byrådsleder i Tromsø og mange års erfaring fra politikken, vil også være til stor nytte i arbeide med realisering av SINTEFs havbrukssatsing i nord.

Bedre rustet nordnorsk næringsliv

Oppdrett er en av næringene med størst potensialer for vekst i Norge, og den største veksten forventes å komme i Nord-Norge. Halvparten av verdiskapning skjer gjennom leveranser av varer og tjenester og det meste av denne verdiskapingen skjer i dag utenfor Nord-Norge.

- SINTEF Nord vil derfor, i nært samarbeid med SINTEF Ocean, bidra til at nordnorsk næringsliv blir bedre rustet teknologisk og forretningsmessig.

Realisering av vekstpotensialene i havbruksnæringen skal gjennomføres ved å arbeide nær industrien og rekruttere kompetansen som trengs lokalt og sentralt. Flere av våre forskere i Tromsø har kompetanse og erfaring fra havbruksnæringen, og denne lokale kompetansen styrkes gjennom ansettelse av Øyvind Hilmarsen som senior forretningsutvikler og prosjektleder, skriver de i meldingen.

Om SINTEF Nord:

- SINTEF Nord AS er et forskingsinstitutt - heleid av SINTEF, med hovedkontor i Tromsø. SINTEF Nord har siden oppstarten i 2008 hatt en jevn vekst og teller nå 20 forskere. Satsingsområdene så langt har vært fiskeriteknologi, sirkulær økonomi, digitalisering, logistikk, maritime operasjoner og samfunnsutvikling. Målet er å bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i nord.